Проектът включва всички необходими дейности за цялостната модетнизация и обновяване на Спортно училище „Георги Бенковски“- Варна. В това число саниране на сградата, ремонт на покрива, отоплителната система, ВИК инсталация, както и осигуряване на достъпна среда за хора в неравностойно положение. Ремонтът се извършва по проект на Министерството на младежта и спорта по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020.

Въпреки мащаба на проекта, учебната дейност не е повлияна. На всички ученици е проведен инструктаж за спазване на правилата за безопастност по време на ремонтна дейност.

Очаква се работата по проектът да продължи няколко месеца и с новата визия на училището да посрещенем още много нови талантливи спортисти за възпитаници на СУ „Георги Бенковски“.