Телефонни линии за психологическа подкрепа.

Възобновява се работата на телефонните линии за психологическа подкрепа на Министерството на образованието и науката.

На разкритите телефони специалисти ще предоставят съдействие и консултации за деца, ученици, родители, педагогически специалисти и непедагогически персонал, свързани със ситуации от образователната система в условията на пандемията.

Дейността се подпомага и от психолози от Националната мобилна група за психологическа подкрепа към МОН, които имат експертиза и многогодишен опит в кризисна интервенция. От понеделник до петък между 08,30 и 16,30 часа.

За територията на област Варна телефоните са 0882078085 и 0882314686.

Заповед на министъра на образованието и науката относно носенето на лични предпазни средства за лице.

Заповед на министъра на образованието и науката относно носенето на лични предпазни средства за лице.

Моля всички родители, учители и ученици да се запознаят със заповедта на министъра на образованието и науката относно носенето на лични предпазни средства за лице.

Виж заповедта.

Важно съобщение за обучението в периода 12.11.2020 – 22.11.2020.

Важно съобщение за обучението в периода 12.11.2020 – 22.11.2020.

До учениците на СУ „Георги Бенковски“ Варна

От 12.11.2020 до 22.11.2020:

– учениците от V клас ще се обучават присъствено по същото седмично разписание

– учениците от VI клас до XII клас ще се обучават дистанционно с 30 мин. часове и 20 мин. междучасия (по действащото до момента седмично разписание).

Тренировъчните занятия ще се провеждат присъствено.

Директор
Евелена Янчева