СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

На основание Заповед № 466 – РД09 / 04.01.2021г.:

1. Провежданене на спортно- учебно тренировъчен лагер в периода: 20.01.2021 г. – 02.02.2021 г.
2. Междусрочна ваканция: 03.02.2021 г.
3. Начало на втори учебен срок за учебната 2020/2021г.: 04.02.2021 г.

Спортно училище „Георги Бенковски“
email: sportno@sportno-varna.com