СЪОБЩЕНИЕ – стипендии

СЪОБЩЕНИЕ

От 02.09.2021г. до 30.09.2021 г. ще се приемат документи за кандидатстване за стипендия по Постановление 328/21.12.2017г. на МС.
Право да кандидатстват имат всички ученици от VIII до XII клас, които нямат наложено наказание от ПС.
Формуляри за кандидатстване може да получите от библиотеката или от класните ръководители .

Правила за отпускане на стипендии по ПМС 328.