ГРАФИК НА ИЗПИТИТЕ  за учениците, обучаващи се в самостоятелна форма учебна 2021/2022 година – І сесия.

Заповед за ОРЕС обучение от 07.02.2022 год.

На основание Заповед № РД-01-25/04.02.2022г. на директора на РЗИ-Варна, обучението за учениците от училищата на територията на община Варна ще се осъществява по следния график:

07.02. – 11.02. 2022г. – присъствено обучение – V, VI, VII, VIII, XII клас ; в ОРЕС – IХ, Х, ХI клас

14.02. – 18.02. 2022г. – присъствено обучение – VII, VIII, IХ, Х, ХI, XII клас ; в ОРЕС – V и VI клас

ЗАПОВЕД с график. Виж документа.