Новини и Събития

ДЪРЖАВЕН ПЛАН – ПРИЕМ  ЗА  УЧЕБНАТА  2019/2020 г.

І. Условия за кандидатстване в Спортно училище „Георги Бенковски” - Варна: 1. На основание Наредба № 1 от 30.08.2016 г. за условията и реда за прием и спортна подготовка на учениците в спортните училища и Заповед № РД-09-106/13.03.2019 г. на Министъра на ММС. 2....

повече информация