Новини и Събития

СЪОБЩЕНИЕ

На основание Заповед № 466 – РД09 / 04.01.2021г.: 1. Провежданене на спортно- учебно тренировъчен лагер в периода: 20.01.2021 г. – 02.02.2021 г. 2. Междусрочна ваканция: 03.02.2021 г. 3. Начало на втори учебен срок за учебната 2020/2021г.: 04.02.2021 г. Спортно...

повече информация

Телефонни линии за психологическа подкрепа.

Възобновява се работата на телефонните линии за психологическа подкрепа на Министерството на образованието и науката. На разкритите телефони специалисти ще предоставят съдействие и консултации за деца, ученици, родители, педагогически специалисти и непедагогически...

повече информация

Заповед на министъра на образованието и науката относно носенето на лични предпазни средства за лице.

Моля всички родители, учители и ученици да се запознаят със заповедта на министъра на образованието и науката относно носенето на лични предпазни средства за лице. Виж...

повече информация

Важно съобщение за обучението в периода 12.11.2020 – 22.11.2020.

До учениците на СУ "Георги Бенковски" Варна От 12.11.2020 до 22.11.2020: - учениците от V клас ще се обучават присъствено по същото седмично разписание - учениците от VI клас до XII клас ще се обучават дистанционно с 30 мин. часове и 20 мин. междучасия (по действащото...

повече информация

Декларация за информираност и съгласие за приемане на условията на организация и провеждане на образователен процес през учебната 2020/2021 година.

Моля, всеки родител да изтегли и попълни Декларация за информираност и съгласие за приемане на условията на организация и провеждане на образователен процес през учебната 2020/2021 година. Попълнената декларация изпратете като съобщение на класния ръководител на...

повече информация