Новини и Събития

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ – Х клас

Цели: 1.Установяване и измерване на постигнатите резултати от обучението  и нивото на подготовка на учениците за бъдещата им реализация. 2.Диагностика на индивидуалните постижения  и напредъка на учениците  и определяне  на потребностите от учене и на областите, в...

повече информация

СЪОБЩЕНИЕ – кандидатстване за стипендия.

От 10.02.2021г. до 10.03.2021 г. вкл. ще се приемат документи за кандидатстване за стипендия по Постановление 328/21.12.2017г. на МС. Право да кандидатстват имат всички ученици от VIII до XII клас, които успешно са завършили I учебен срок и нямат наложено наказание от...

повече информация

СЪОБЩЕНИЕ

Учебните занятия по общообразователна подготовка за учениците от пети до дванадесети клас ще се провеждат по утвърдено седмично разписание за втория учебен срок за учебната 2020/2021 г. при спазването на следния график: I. За периода от 4.02.2021 г. до 17.02.2021 г....

повече информация

СЪОБЩЕНИЕ

На основание Заповед № 466 – РД09 / 04.01.2021г.: 1. Провежданене на спортно- учебно тренировъчен лагер в периода: 20.01.2021 г. – 02.02.2021 г. 2. Междусрочна ваканция: 03.02.2021 г. 3. Начало на втори учебен срок за учебната 2020/2021г.: 04.02.2021 г. Спортно...

повече информация

Телефонни линии за психологическа подкрепа.

Възобновява се работата на телефонните линии за психологическа подкрепа на Министерството на образованието и науката. На разкритите телефони специалисти ще предоставят съдействие и консултации за деца, ученици, родители, педагогически специалисти и непедагогически...

повече информация

Заповед на министъра на образованието и науката относно носенето на лични предпазни средства за лице.

Моля всички родители, учители и ученици да се запознаят със заповедта на министъра на образованието и науката относно носенето на лични предпазни средства за лице. Виж...

повече информация