Новини и Събития

СЪОБЩЕНИЕ – стипендии

СЪОБЩЕНИЕ От 02.09.2021г. до 30.09.2021 г. ще се приемат документи за кандидатстване за стипендия по Постановление 328/21.12.2017г. на МС. Право да кандидатстват имат всички ученици от VIII до XII клас, които нямат наложено наказание от ПС. Формуляри за кандидатстване...

повече информация

Равен достъп до училищно образование в условията на кризи

BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ Спортно училище „Георги Бенковски“ град Варна е включено в изпълнението на процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Наука и...

повече информация