Новини и Събития

Важно съобщение за обучението в периода 12.11.2020 – 22.11.2020.

До учениците на СУ "Георги Бенковски" Варна От 12.11.2020 до 22.11.2020: - учениците от V клас ще се обучават присъствено по същото седмично разписание - учениците от VI клас до XII клас ще се обучават дистанционно с 30 мин. часове и 20 мин. междучасия (по действащото...

повече информация

Декларация за информираност и съгласие за приемане на условията на организация и провеждане на образователен процес през учебната 2020/2021 година.

Моля, всеки родител да изтегли и попълни Декларация за информираност и съгласие за приемане на условията на организация и провеждане на образователен процес през учебната 2020/2021 година. Попълнената декларация изпратете като съобщение на класния ръководител на...

повече информация

Стъпки за активиране на Класрум акаунт за учениците

Здравейте, профилите на учениците от Спортно училище „Г. Бенковски“ за платформата на Гугъл Класрум са готови и предстои да бъдат активирани. Моля разгледайте презентацията и активирайте профила на ученика, следвайки инструкциите. При затруднение потърсете класния...

повече информация

Ваканции за учебната 2020/2021

Лятна ваканционна програма Ваканции и неучебни дни за учебната 2020/2021 година Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2020/2021 година: 30.10.2020 г. – 01.11.2020 г. вкл. – есенна 24.12.2020 г. – 03.01.2021 г. вкл. – коледна 30.01.2021 г. –...

повече информация