Новини и Събития

Списък на приетите ученици от проведените приемни изпити за уч.2022-2023 г. в СУ „Г.Бенковски“-Варна.

Записването на приетите ученици започва от 29.06.2022 г. до 01.07.2022 г. в училището от 09.00 ч. до 16.00 ч. Необходими документи за записване на приетите ученици: 1. Копие на акт за раждане, заверено от родителя/настойника/. 2. Декларация подписана от родител...

повече информация