ПРАВИЛА за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа.

ПРАВИЛА за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа.

Тези правила са разработени от Държавната агенция за закрила на детето, в
партньорство с Главна дирекция „Борба с организираната престъпност”,
Национален център за безопасен интернет, Министерство на образованието и
науката, Регионално управление на образованието – София-град, ръководители на
образователни институции от Съюза на работодателите в системата на народната
просвета в България, Сдружението на директорите в средното образование на Р
България.

Целите на правилата са да се:

– гарантира правото на детето/учениците на достъп до подходяща
информация и материали в мрежата;

– осъществи превенция и синтезира на едно място информацията за
опасностите в интернет;

– предоставят конкретни насоки за закрила на детето и безопасно
поведение в компютърната мрежа в детската градина и в училище и в
интернет;

– подобри координацията и отговорностите на участниците и/или
всички заинтересовани страни.

https://sacp.government.bg/sites/default/files/news/pravila-za-bezopasnost-na-decata-i_0.pdf

Виж документа.

Откриване на УЧЕБНАТА  2020/2021  ГОДИНА 01.09.2020 год.

Откриване на УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА 01.09.2020 год.

Спортно училище „Георги Бенковски“ – Варна открива учебната 2020/2021 година със слендния график:

10.00 часа – V, VI клас – в двора на училището
11.00 часа – VII, VIII и IX клас – в класните стаи
13.00 часа – X, XI и XII клас – в класните стаи

Виж документа.