СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

На основание Заповед № 466 – РД09 / 04.01.2021г.:

1. Провежданене на спортно- учебно тренировъчен лагер в периода: 20.01.2021 г. – 02.02.2021 г.
2. Междусрочна ваканция: 03.02.2021 г.
3. Начало на втори учебен срок за учебната 2020/2021г.: 04.02.2021 г.

Спортно училище „Георги Бенковски“
email: sportno@sportno-varna.com

Телефонни линии за психологическа подкрепа.

Възобновява се работата на телефонните линии за психологическа подкрепа на Министерството на образованието и науката.

На разкритите телефони специалисти ще предоставят съдействие и консултации за деца, ученици, родители, педагогически специалисти и непедагогически персонал, свързани със ситуации от образователната система в условията на пандемията.

Дейността се подпомага и от психолози от Националната мобилна група за психологическа подкрепа към МОН, които имат експертиза и многогодишен опит в кризисна интервенция. От понеделник до петък между 08,30 и 16,30 часа.

За територията на област Варна телефоните са 0882078085 и 0882314686.

Заповед на министъра на образованието и науката относно носенето на лични предпазни средства за лице.

Заповед на министъра на образованието и науката относно носенето на лични предпазни средства за лице.

Моля всички родители, учители и ученици да се запознаят със заповедта на министъра на образованието и науката относно носенето на лични предпазни средства за лице.

Виж заповедта.