Държавен план-прием

За учебна 2017-2018 година

Държавен план-прием

Държавен план-прием за учебната 2019-2020 година.

Вижте документа

Държавен план-прием за учебната 2018-2019 година.

Вижте документа

Държавен план-прием за учебната 2017-2018 година.

Вижте документа

Къде можем да тренираме? – Информация за зали и контакти на треньори

Вижте документа

БАСКЕТБОЛ

Вижте документа

БОРБА СВОБОДЕН И КЛАСИЧЕСКИ СТИЛ

Вижте документа

ВДИГАНЕ ТЕЖЕСТИ

Вижте документа

ЛЕКА АТЛЕТИКА

Вижте документа

МОДЕРЕН ПЕТОБОЙ

Вижте документа

СПОРТНА ГИМНАСТИКА

Вижте документа

СПОРТНА СТРЕЛБА

Вижте документа

ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАСТИКА

Вижте документа