От новата учебна 2020-2021 година, училището ни работи с електронен дневник.

Родителите са важна част от образователно-възпитателния процес. От тях се очаква да бъдат добре запознати и ангажирани с постиженията и проблемите на децата си. Благодарение на модерните технологии, можем да започнем да ги ангажираме все повече.

Публикуване на известия и SMS директно в смартфоните на родителите

Бърз и лесен достъп до успехите и неудачите на децата

Автоматично въвеждане на събития в родителските календари

Записване и проследяване на извънкласни дейности

Ангажиране на учениците

Нашите деца развиват технологична култура още в детската градина. Няколко години по-късно не можем да ги откъснем от смартфоните им. При тези обстоятелства, за да привлечем вниманието им ние, техните учители, трябва също да присъстваме в дигиталния свят.

Комуникация с учениците посредством най-модерни технологии

Мотивиране на ученици чрез игровизация на училищните им задачи

Учениците могат да оценяват своите задания и учители

За регистрация следвайте линка: www.shkolo.bg (напълно безплатно)

1. Вход ––> Регистрация. Напишете си телефонният номер и след натискане на бутонът „НАПРЕД“ запишете кода, който сте получили като СМС.

2. След това, ще излезе прозорец, в който е въведено Вашето име и Вие трябва да добавите имейл, потребителско име, парола (която е мин 6 символа и сърържа поне една главна буква и число)

3. След регистрация я потвърдете, чрез линка, който ще получите в посоченият от вас имейл.

4. Вие ще имате възможност да бъдете в течение на оценките, отсъствията и развитието на Вашето дете в училище.