График на изпитите комбинирана форма на обучение учeбната 2020-2021 г. – сесия юни.

График на изпитите на Комбинирана форма на обучение за учебната 2020/2021 – I сесия.

График на учебния процес на комбинирана форма на обучение за учебната 2020-2021 год. се качва ежеседмично в електронен дневник Shkolo.bg.