Графици на комбинирана форма на обучение за учебната 2020/2021 г.

График на изпитите на комбинирана форма на обучение за учебната 2020-2021 г.- I сесия

Виж документа.

График на провеждане на консултации за КФО за I срок на учебната 2020/2021г.

Виж документа.

График на уч.процес на комбинирана форма на обучение за учебната 2020-2021 год.
11.01.21г.- 17.01.2021г.

Виж документа.

График на уч.процес на комбинирана форма на обучение за учебната 2020-2021 год.
04.01.21г.- 10.01.2021г.

Виж документа.

График на уч.процес на комбинирана форма на обучение за учебната 2020-2021 год.
14.12.20г.- 20.12.2020г.

Виж документа.

График на уч.процес на комбинирана форма на обучение за учебната 2020-2021 год.
07.12.20г.- 13.12.2020гг.

Виж документа.

График на уч.процес на комбинирана форма на обучение за учебната 2020-2021 год.
30.11.20г.- 06.12.2020гг.

Виж документа.

График на уч.процес на комбинирана форма на обучение за учебната 2020-2021 год.
23.11.20г.- 29.12.2020гг.

Виж документа.

График на уч.процес на комбинирана форма на обучение за учебната 2020-2021 год.
16.11.20г.- 22.11.2020гг.

Виж документа.

График на уч.процес на комбинирана форма на обучение за учебната 2020-2021 год.
09.11.20г.- 13.11.2020гг.

Виж документа.

График на уч.процес на комбинирана форма на обучение за учебната 2020-2021 год.
02.11.20г.- 06.11.2020гг.

Виж документа.

График на уч.процес на комбинирана форма на обучение за учебната 2020-2021 год.
12.10.20г.- 16.10.2020гг.

Виж документа.

График на уч.процес на комбинирана форма на обучение за 05.10.20г.-09.10.2020г

Виж документа.

График на уч.процес на комбинирана форма на обучение за учебната 2020-2021 год.
28.09.20г.- 02.10.2020г.

Вижте документа.

График на уч.процес на комбинирана форма на обучение за учебната 2020-2021 год.
14.09.2020-18.09.2020г.

Вижте документа.

График на уч.процес на комбинирана форма на обучение за учебната 2019-2020 год.
13.04.2020-16.04.2020г.

Вижте документа

График на уч.процес на комбинирана форма на обучение за учебната 2019-2020 год.
30.03.2020-03.04.2020г.

Вижте документа