Графици на комбинирана форма на обучение за учебната 2020/2021 г.

График на провеждане на консултации за КФО за I срок на учебната 2020/2021г.

Виж документа.

График на уч.процес на комбинирана форма на обучение за учебната 2020-2021 год.
12.10.20г.- 16.10.2020гг.

Виж документа.

График на уч.процес на комбинирана форма на обучение за 05.10.20г.-09.10.2020г

Виж документа.

График на уч.процес на комбинирана форма на обучение за учебната 2020-2021 год.
28.09.20г.- 02.10.2020г.

Вижте документа.

График на уч.процес на комбинирана форма на обучение за учебната 2020-2021 год.
14.09.2020-18.09.2020г.

Вижте документа.

График на уч.процес на комбинирана форма на обучение за учебната 2019-2020 год.
13.04.2020-16.04.2020г.

Вижте документа

График на уч.процес на комбинирана форма на обучение за учебната 2019-2020 год.
30.03.2020-03.04.2020г.

Вижте документа

График на изпитите за комбинирана форма на обучение – I сесия – учебна 2019/2020г.

Вижте документа

График на изпити за комбинирана форма на обучение – II сесия.

Вижте документа

График на изпити за комбинирана форма на обучение – I сесия.

Вижте документа