Графици

Графиците за провеждане на учебна дейност може да разгледате oт дадените линкове.

Приемни дни и часове на директора и заместник-директорите в СУ „Георги Бенковски“ за уч.2023-2024 г.

График на изпитите Комбинирана форма на обучение за учебна 2023-2024 г.-II сесия.

Виж докуметна.

График на изпитите на Самостоятелна форма на обучение за учебна 2023-2024-година – II сесия.

Виж документа.

График на приравнителните изпити II срок на учебната 2023-2024 год.

Виж документа.

График за допълнителни консултации на учителите по учебни предмети- II уч. срок уч.2023-2024 г.

Виж документа..

График на обучението по БДП в СУ Г.Бенковски-Варна, за учебната 2023-2024 год. II учебен срок- V, VI и IX клас

Виж документа.

График на обучението по БДП в СУ Г.Бенковски-Варна, за учебната 2023-2024 год. II учебен срок- VIII и IX, X и XXI клас

Виж графика.

График на обучението по БДП в СУ Г.Бенковски-Варна, за учебната 2023-2024 год. I учебен срок- XII клас

Виж документа.

График за определяне на началото и края на ваканциите, времето за учебно тренировъчни лагери и за производствена практика за учебната 2023-2024 год.

Виж документа./a>

График за провеждане на класна работа за II срок за учебната 2023-2024 год.

Виж документа.