Графици

Графиците за провеждане на учебна дейност може да разгледате oт дадените линкове.

Организация на учебното време в СУ „Г. Бенковски“ за 2018-2019

Вижте документа

График за провеждане на консултации през I срок за учебна 2018/2019г.

Виж документа

График за провеждане на класни работи за I срок на учебната 2018/2019 г.

Виж документа

График на дейностите по приемане на ученици за учебната 2018/2019 година.

Вижте документа

График на изпити за самостоятелна форма на обучение.

Вижте документа

График на изпити за комбинирана форма на обучение – I сесия.

Вижте документа

График на изпити за комбинирана форма на обучение – II сесия.

Вижте документа

График на провеждане на консултации за II срок на учебната 2018/2019г.

Вижте документа

График на провеждане на класни работи – II срок на учебната 2018/2019г.

Вижте документа

Графици на изпитите за самостоятелна форма на обучение – II сесия – учебна 2018/2019г.

Вижте документа

График на изпитите за комбинирана форма на обучение – I сесия – учебна 2019/2020г.

Вижте документа

Графици на изпитите за самостоятелна форма на обучение – I сесия – учебна 2019/2020г.

Виж докумета

Актуален графици на изпитите за самостоятелна форма на обучение – II сесия – учебна 2019/2022г.

Виж документа