Графици

Графиците за провеждане на учебна дейност може да разгледате oт дадените линкове.

График на обучението по БДП за учебната 2021-2022 год. за 5, 6, 7 и 10 клас.

График на обучението по БДП-I срок уч.2021-2022г.-5,6,7 и 10 клас.

График на обучението по БДП за учебната 2021-2022 г. за 8 и 9 клас.

График на обучението по БДП-I срок уч.2021-2022г.-8 и 9 клас

График за допълнителни консултации на учителите по учебни предмети- I уч. срок уч.2021-2022 г.

Виж графика.

График за провеждане на класни работи – I срок на учебната 2021/2022г.

Виж документа.

График за провеждане на приравнителни изпити учебна 2021-2022г.

Виж документа.

Оределяне на организацията на обучението Комбинирана форма на обучение уч.2021-2022г.

Виж документа.

График на учебния процес на комбинирана форма на обучение за учебната 2020-2021 год. се качва ежеседмично в електронен дневник Shkolo.bg.

График за определяне на началото и края на ваканциите, времето за учебно тренировъчни лагери и за производствена практика за учебната 2021-2022 год.

Виж документа.

ГРАФИК за провеждане на класна работа за II уч.срок -учебна 2021-2022 г.

Виж графика.

ГРАФИК на изпите комбинирана форма на обучение уч.2021/2022 год.-сесия май-юни

Виж графика.