Графици

Графиците за провеждане на учебна дейност може да разгледате oт дадените линкове.

Организация на учебното време в СУ „Г. Бенковски“ за 2017-2018

Вижте документа

График за провеждане на консултации през II срок за учебна 2017/2018г.

Вижте документа

График за провеждане на класни работи за II срок на учебната 2017/2018 г.

Вижте документа

График на дейностите по приемане на ученици за учебната 2018/2019 година.

Вижте документа