Графици

Графиците за провеждане на учебна дейност може да разгледате oт дадените линкове.

График на изпитите за самостоятелна форма на обучение – II сесия – учебна 2020/2021г.

Виж докумнета.

График на обучението по БДП – II уч.срок уч.2020-2021 г.

Grafik-BDP_2_srok_(2) (1)

График за допълнителни консултации на учителите по учебни предмети- I уч. срок уч.2020-2021 г.

Виж графика.

График за провеждане на класни работи – I срок на учебната 2020/2021г.

Виж документа.