Графици

Графиците за провеждане на учебна дейност може да разгледате oт дадените линкове.

Приемни дни и часове на директора и заместник-директорите в СУ „Георги Бенковски“ за уч.2022-2023 г.

Виж графика.

График на обучението по БДП в СУ Г.Бенковски-Варна, за учебната 2022-2023 год. II учебен срок- V, VI и IX клас

График на обучението по БДП V, VI и IX клас II уч. срок

График на обучението по БДП в СУ Г.Бенковски-Варна, за учебната 2022-2023 год. II учебен срок- VII и XII клас

График на обучението по БДП – VII клас

График на обучението по БДП XII клас

График за допълнителни консултации на учителите по учебни предмети- I уч. срок уч.2022-2023 г.

Виж графика.

График за определяне на началото и края на ваканциите, времето за учебно тренировъчни лагери и за производствена практика за учебната 2022-2023 год.

Виж документа.