Колектив

Спортно училище „Георги Бенковски“ гр.Варна

СПИСЪК НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ПЕРСОНАЛ

ДИРЕКТОР

Евелина Петрова Янчева

ЗАМЕСТНИК ДИРЕКТОРИ

Донка Йорданова Савова УД
Галина Радева Свракова УД
Мая Иванова Иванова СД

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

Марианна Тодорова Астарджиева
Валентина Янакиева Андонова
Добромира Димитрова Томова
Ели Костадинова Сутева
Калинка Маверова Кондова
Нели Драгомирова Стоянова

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Лилия Иванова Велкова
Десислава Георгиева Георгиева
Васко Димитров Василев

МАТЕМАТИКА

Катя Иванова Илиева
Мария Койчева Манова
Милена Иванова Колева
Пенка Иванова Карахристова
Стилиана Стойчева Димитрова

ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Лидия Истилиянова Димчева
Снежана Любомирова Димитрова

ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ

Миглена Христова Йотова – Костадинова

ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Диана Желязкова Латева

БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Светлана Иванова Георгиева

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ

Яна Мирославова Василева
Пламен Христов Няголов

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА

Станислава Димитрова Дардалова
Пламен Христов Няголов

ФИЛОСОФСКИ ЦИКЪЛ

Стефка Андреева Логофетова

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

Антоанета Миланова Драганова
Симона Младенова Маринова
Славка Недкова Барганска

МУЗИКА

Снежанка Наскова Вълкова

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИК

Светлана Милкова Авджийска

БАСКЕТБОЛ

Венцеслав Стефанов Гечев
Денислав Петров Коцев

БОКС

Димо Михнев Савов
Георги Ценков Бояджиев

БОРБА СВОБОДЕН СТИЛ

Атанас Георгиев Атанасов
Колю Добрев Петров
Наско Антонов Сичанов

БОРБА КЛАСИЧЕСКИ СТИЛ

Неделчо Тодоров Панев
Светлозар Петров Стоянов
Христо Филчев Иванов

ВДИГАНЕ ТЕЖЕСТИ

Живко Станков Николов
Никола Станимиров Колев

ВОЛЕЙБОЛ

Дияна Георгиева Дянова
Пламен Георгиев Николов

ГРЕБАНЕ

Йорданка Любчева Ненова
Мария Ангелова Кръстева

КИК БОКС

Красимир Стефанов Кирилов

ЛЕКА АТЛЕТИКА

Крум Илиев Крумов
Руслан Търпов Грозданов
Симеон Тодоров Попхлебаров
Валентина Дичева Белева

МОДЕРЕН ПЕТОБОЙ

Цветана Герасимова Миланова
Невена Петрова Димитрова

ПЛУВАНЕ

Анна Кръстева Монева
Виктория Стойчева Димитрова
Никола Николаев Петров

СПОРТНА ГИМНАСТИКА

Тодор Божидаров Тодоров
Росица Великова Найденова
Калина Валентинова Тодорова

СПОРТНА СТРЕЛБА

Нина Стоянова Дякова
Дарина Пенчева Йорданова

ФУТБОЛ

Станислав Валериев Целов

ХАНДБАЛ

Веселин Георгиев Станков
Владимир Няголов Няголов

ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАСТИКА

Дарина Кирякова Кирякова
Виктория Стефанова Спасова