Процедура по ЗОП с предмет: “Организиране столово хранене на учениците от Спортно училище „Георги Бенковски“, гр. Варна за учебните години 2015/2016 г. и 2016/2017 г.”- партида на Възложителя 02031

Открита процедура по ЗОП с предмет: “Организиране столово хранене на учениците от Спортно училище „Георги Бенковски“, гр. Варна за учебните години  2015/2016 г. и 2016/2017 г.”-  партида на Възложителя 02031


usloviq1-26.02.2015-1


 
 Въпроси по Открита процедура по ЗОП с предмет: “Организиране столово хранене на учениците от Спортно училище „Георги Бенковски“, гр. Варна
 

ВЪПРОС  1

1.       Какъв е средния брой ученици, които учат в Спортно училище „Георги Бенковски“?

2.       Кога започва да тече учебната година в Спортно училище „Георги Бенковски“ и кога свършва?

3.       Разполага ли училището с допълнителни мощности, в случай че участник реши да оборудва кухнята с допълнително оборудване?

4.       Може ли да изпратите списък с наличното оборудване, с което училището разполага в столовата към момента?

ОТГОВОР 1 :

1.       Средния брой ученици, които учат в Спортно училище „Георги Бенковски“ е 550 .

2.       Начало на учебна година  1 септември и приключва на 30 юни.

3.       Училището разполага  с трифазен ток.

4.       Списък с наличното оборудване, с което училището разполага в столовата към момента:

-          бойлер  80 л. – 1 бр.

-          бойлер  200 л. – 1 бр.

-          проточен бойлер – 6 бр.

-          кантар 1000 кг. – 1 бр.

-          вграден вентилатор – 1 бр.

-          пожарогасители – 4 бр.

-          маси за хранене – 42 бр.

-          столове – 115 бр.

-          метални стелажи – 15 бр.

-          кухненски рафтове и шкафове – 10 бр.

 

 

ВЪПРОС  2

1.       Каква декларация да подаде участник за извършен оглед на кухненския блок  - свободен текст или по образец?

ОТГОВОР 2 :

1.       Извършването  на огледа  в кухненския блок  се осъществява в присъствие на домакина на училището .  Участникът получава декларация за огледа -  по образец, която попълва. Предоставяме Ви  образец на декларацията. протокол на комисията по открита процедура -Заседание №1 -  


            

    


          
    
Ċ
Elena Stefanova,
26.02.2015 г., 7:59 ч.
Ċ
Elena Stefanova,
26.02.2015 г., 7:59 ч.
ĉ
Elena Stefanova,
26.02.2015 г., 8:49 ч.
ĉ
Elena Stefanova,
23.03.2015 г., 7:21 ч.
ĉ
Elena Stefanova,
23.03.2015 г., 7:30 ч.
Ċ
Elena Stefanova,
9.02.2016 г., 0:55 ч.
Comments