БАСКЕТБОЛ

ТЕСТОВЕ ЗА ПРИЕМЕН ИЗПИТ

 

№ Тестове за спорт БАСКЕТБОЛ

1. Ръст (см.)
2. Бягане 20м. висок старт (сек.)
3. Вертикален отскок (см.)
4. Експертна оценка (2-6)
5. Ръстово-теглова разлика
6. Разтег- ръст (см.)
7. Дълъг скок (см.)
8. Бягане „Совалка” (сек.)
9. Максимално потребление на кислород кг/тл.
10. Координационно-моторен тест
11. Биологична възраст (0-6)
12. Наклон напред (см.)

 

Държавен прием за 5ти и 6ти клас; Свободни места за прием за 7,9,10,11 клас.

Срокове за подаване на документи:

Іви тур – 28.05.18 г. – 20.06.2018 г. в училището от 8.30ч. до 16.00ч.
ІІри тур – 09.08.18 г. – 14 .08.2018 г. в училището от 8.30ч. до 16.00ч.

Дати за провеждане на изпити:

Іви тур – 26.06.18 г. – 27.06.2018 г. в училището от 8.30ч. до 16.00ч.
ІІри тур – 20.08.18 г. – 21.08.2018 г. от 8.00ч. до 16.00ч.

Записване на новоприетите:

Іви тур – 02.07.18 г. – 10.07.2018 г. в училището от 8.30ч. до 16.00ч.
ІІри тур – 23.08.2018 г. – 26.08.2018 г. в училището от 8.30ч. до 16.00ч.

ТРЕНЬОРИ

Венцеслав Стефанов Гечев
Денислав Петров Коцев