Бокс

ТЕСТОВЕ ЗА ПРИЕМЕН ИЗПИТ

 

№ Тестове за спорт БОКС

1. 30 м. висок старт (сек.)
2. Максимално потребление на кислород кг/тл.
3. 2 х 400 м. гладко бягане (мин.)
4. Лицеви опори до отказа (бр.)
5. Експертна оценка (2-6)
6. Биологична възраст (0-6)
7. Скок дължина (см.)
8. 2 х 2 прави удари по ст. възгл. с крачка назад
9. Разтег (см.)

Държавен прием за 6ти клас; Свободни места за прием за 7-11 клас.

Срокове за подаване на документи:

Іви тур – 28.05.18 г. – 20.06.2018 г. в училището от 8.30ч. до 16.00ч.
ІІри тур –09.08.18 г. – 14 .08.2018 г. в училището от 8.30ч. до 16.00ч.

Дати за провеждане на изпити:

Іви тур – 26.06.18 г.- 27.06.2018 г. от 8.00ч. до 16.00ч.
ІІри тур – 20.08.18 г. – 21.08.2018 г. от 8.00ч. до 16.00ч.

Записване на новоприетите:

Іви тур – 02.07.18 г. – 10.07.2018 г. в училището от 8.30ч. до 16.00ч.
ІІри тур – 23.08.2018 г. – 26.08.2018 г. в училището от 8.30ч. до 16.00ч.

ТРЕНЬОРИ

Димо Михнев Савов Георги Ценков Бояджиев