Футбол

ФУТБОЛ
ТЕСТОВЕ ЗА ПРИЕМЕН ИЗПИТ

№ Тестове за спорт ФУТБОЛ

1. Бягане 30 м. висок старт (сек.)
2. 800 м гладко бягане (мин)
3. МПК кг/тг
4. Вертикален отскок (см)
5. Експертна оценка
6. Ръст
7. Ръстово-теглова разлика
8. Координационно-моторен тест
9. Биологична възраст
10. Дълъг скок (см)
11. Коремни преси (брой)
12. Наклон напред (см)

Държавен прием за 6ти клас; Свободни места за прием за 7,8,9,10 клас .

Срокове за подаване на документи:

Іви тур – 28.05.18 г. – 20.06.2018 г. в училището от 8.30ч. до 16.00ч.
ІІри тур – 09.08.18 г. – 14.08.2018 г. в училището от 8.30ч. до 16.00ч.

Дати за провеждане на изпити:

Іви тур – 21.06.18 г.- 22.06.2018 г. от 8.00ч. до 16.00ч.
ІІри тур – 20.08.18 г. – 21.08.2018 г. от 8.00ч. до 16.00ч.

Записване на новоприетите:

Іви тур – 02.07.18 г. – 10.07.2018 г. в училището от 8.30ч. до 16.00ч.
ІІри тур – 23.08.2018 г. – 26.08.2018 г. в училището от 8.30ч. до 16.00ч.

ТРЕНЬОРИ

Станислав Валериев Целов