Футбол

ФУТБОЛ
ТЕСТОВЕ ЗА ПРИЕМЕН ИЗПИТ
№ Тестове за спорт ФУТБОЛ

1 Бягане 30 м. висок старт (сек.)
2 800 м гладко бягане (мин)
3 МПК кг/тг
4 Вертикален отскок (см)
5 Експертна оценка
6 Ръст
7 Ръстово-теглова разлика
8 Координационно-моторен тест
9 Биологична възраст
10 Дълъг скок (см)
11 Коремни преси (брой)
12 Наклон напред (см)
Държавен прием за 6ти клас ; Свободни места за прием за 7,8,9,10 клас .

Срокове за подаване на документи:
Іви тур – 28.05.18 г. – 20.06.2018 г. в училището от 830ч. до 1600ч.
ІІри тур – 09.08.18 г. – 14.08.2018 г. в училището от 830ч. до 1600ч.
Дати за провеждане на изпити:
Іви тур – 21.06.18 г.- 22.06.2018 г. от 800ч. до 1600ч.
ІІри тур – 20.08.18 г. – 21.08.2018 г. от 800ч. до 1600ч.
Записване на новоприетите:
Іви тур – 02.07.18 г. – 10.07.2018 г. в училището от 830ч. до 1600ч.
ІІри тур – 23.08.2018 г. – 26.08.2018 г. в училището от 830ч. до 1600ч.

ТРЕНЬОРИ

Станислав Валериев Целов