Спортна стрелба

СПОРТНА СТРЕЛБА

ТЕСТОВЕ ЗА ПРИЕМЕН ИЗПИТ

№ Тестове за спорт СПОРТНА СТРЕЛБА

1. Равновесна устойчивост (сек.)
2. Острота на зрението
3. Концентрация на вниманието (сек.)
4. Пистолет (точки)
5. Пушка от упор (точки)
6. Пушка от ръка (точки)
7. Задържане на гирички 1,5 кг. с ръце в страни
8. 600 м. гладко бягане (мин.)
9. Лицеви опори (бр.)
10. Термометрия (грешки)

Държавен прием за 5ти и 6ти клас; Свободни места за прием за 9,11 клас.

Срокове за подаване на документи:

Іви тур – 28.05.18 г. – 20.06.2018 г. в училището от 8.30ч. до 16.00ч.
ІІри тур – 09.08.18 г. – 14 .08.2018 г. в училището от 8.30ч. до 16.00ч.

Дати за провеждане на изпити:

Іви тур – 25.06.18 г. – 26.06.2018 г. в училището от 8.30ч. до 16.00ч.
ІІри тур – 20.08.18 г. – 21.08.2018 г. от 8.00ч. до 16.00ч.

Записване на новоприетите:

Іви тур – 02.07.18 г. – 10.07.2018 г. в училището от 8.30ч. до 16.00ч.
ІІри тур – 23.08.2018 г. – 26.08.2018 г. в училището от 8.30ч. до 16.00ч.

ТРЕНЬОРИ

Нина Стоянова Дякова
Дарина Пенчева Йорданова