Волейбол

ВОЛЕЙБОЛ

 

ТЕСТОВЕ ЗА ПРИЕМЕН ИЗПИТ

№ Тестове за спорт ВОЛЕЙБОЛ

1. Ръст (см.)
2. Ръстово-теглова разлика
3. Бягане 30м. висок старт (сек.)
4. Вертикален отскок (см.)
5. Експертна оценка (2-6)
6. Координационно-моторен тест
7. Обтег-разлика (см.)
8. Дълъг скок (см.)
9. Наклон напред (см.)
10. Биологична възраст (0-6)

Държавен прием за 6ти клас; Свободни места за прием за 7,8,11 клас .

Срокове за подаване на документи:

Іви тур – 28.05.18 г. – 20.06.2018 г. в училището от 8.30ч. до 16.00ч.
ІІри тур – 09.08.18 г. – 14 .08.2018 г. в училището от 8.30ч. до 16.00ч.

Дати за провеждане на изпити:

Іви тур – 25.06.18 г. – 26.06.2018 г. в училището от 8.30ч. до 16.00ч.
ІІри тур – 20.08.18 г. – 21.08.2018 г. от 8.00ч. до 16.00ч.

Записване на новоприетите:

Іви тур – 02.07.18 г. – 10.07.2018 г. в училището от 8.30ч. до 16.00ч.
ІІри тур – 23.08.2018 г. – 26.08.2018 г. в училището от 8.30ч. до 16.00ч.

ТРЕНЬОРИ

Дияна Георгиева Дянова

Пламен Георгиев Николов