Актуално‎ > ‎

Прекратяване на обществена поръчка по реда чл.101 и следващите по ЗОП с предмет „Доставка,инсталиране, конфигуриране и пускане в употреба на 25/2 сървъра и 25 терминални устройства/ броя терминални работни места за изграждане на два компютърни кабинета в СУ „Георги Бенковски” Варна

публикувано 3.12.2013 г., 3:15 ч. от Elena Stefanova   [ актуализирано 3.12.2013 г., 3:19 ч. ]

СЪОБЩЕНИЕ

от Спортно училмище „Георги Бенковски”, град Варна

ВЪЗЛОЖИТЕЛ по обществена поръчка Публична покана с предмет „Доставка,

инсталиране, конфигуриране и пускане в употреба на 25/2 сървъра

и 25 терминални устройства/  броя терминални работни места за изграждане

на два компютърни кабинета в СУ „Георги Бенковски” Варна  в изпълнение

на Национална програма „Информационни и комуникационни технологии в

училище“ на МОН съгласно одобрена техническа спецификация-Обявление

№9022575 от 20.11.2013г.

Относно:Прекратяване на обществена поръчка по реда чл.101 и следващите по ЗОП

Уведомявам Ви, че на основание разпоредбата на чл.39, ал.1, т.6 от ЗОП и във връзка с

установено  нарушение в процедурата със Заповед № 330 РД 09 от 02.12.2013г.

ПРЕКРАТЯВАМ  обществена поръчка  по  реда  на  чл.101 и  следващите  по ЗОП 

с  предмет Доставка,инсталиране, конфигуриране и пускане в употреба на 25/2

сървъра и 25 терминални устройства/  броя терминални работни места за изграждане

на два компютърни кабинета в СУ „Георги Бенковски” Варна  в изпълнение

на Национална програма „Информационни и комуникационни технологии в

училище“ на МОН съгласно одобрена техническа спецификация

След влизане в сила на настоящото решение на основание чл.39, ал.6 от ЗОП ще се открие нова процедура за възлагане на обществена поръчка със същия предмет.

 

Евелина Янчева

Директор на СУ „Г. Бенковски”  - гр.Варна                                            

Comments