Актуално‎ > ‎

ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА:ДОСТАВКА НА ГАЗЬОЛ ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗА ОТОПЛЕНИЕ ЗА НУЖДИТЕ НА СУ "Г. БЕНКОВСКИ " ГР.ВАРНА ЗА 2014 И 2015 ГОДИНА

публикувано 4.12.2013 г., 6:38 ч. от Elena Stefanova   [ актуализирано 8.03.2016 г., 22:30 ч. ]