Актуално‎ > ‎

Публична покана:„Доставка на фармацевтични продукти и хранителни добавки” в Спортно училище „Георги Бенковски” Варна”.

публикувано 12.11.2013 г., 2:46 ч. от Elena Stefanova   [ актуализирано 12.11.2013 г., 4:10 ч. ]

Доставка на фармацевтични продукти и хранителни добавки

ID –9022120

BG-Варна

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Спортно училище /СУ/ "Георги Бенковски" Варна, ж.к. Чайка, ул. „Рупи ”№ 1, Лице за контакти: Евелина Янчева –директор, тел./факс 052 810101, e-mail: su_varna@abv.bg,

Място/места за контакт: канцелария

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www. sportno-varna.com.

Адрес на профила на купувача: http://www. sportno-varna.com

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на фармацевтични продукти и хранителни добавки в СУ "Георги Бенковски" Варна .

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно приложен списък публикуван в профила на купувача

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

30000 BGN без ДДС

ĉ
Elena Stefanova,
12.11.2013 г., 2:46 ч.
ĉ
Elena Stefanova,
12.11.2013 г., 2:46 ч.
Ĉ
Elena Stefanova,
12.11.2013 г., 2:46 ч.
ĉ
Elena Stefanova,
12.11.2013 г., 2:46 ч.
ĉ
Elena Stefanova,
12.11.2013 г., 2:46 ч.
ĉ
Elena Stefanova,
12.11.2013 г., 2:46 ч.
ĉ
Elena Stefanova,
12.11.2013 г., 2:46 ч.
ĉ
Elena Stefanova,
12.11.2013 г., 2:46 ч.
ĉ
Elena Stefanova,
12.11.2013 г., 2:46 ч.
ĉ
Elena Stefanova,
12.11.2013 г., 2:46 ч.
ĉ
Elena Stefanova,
12.11.2013 г., 2:46 ч.
ĉ
Elena Stefanova,
12.11.2013 г., 2:46 ч.
Comments