Актуално‎ > ‎

С Ъ О Б Щ Е Н И Е Във връзка с провеждане на открита процедура по обществена поръчка с предмет ”Организиране столово хранене на учениците от Спортно училище „Георги Бенковски” – Варна за учебната 2013/2014 г. /обявление № 549202 по РОП от 05.07.2013 година,

публикувано 10.10.2013 г., 4:13 ч. от Elena Stefanova   [ актуализирано 16.03.2016 г., 11:51 ч. ]

СПОРТНО УЧИЛИЩЕ “ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ” – ВАРНА

 град  Варна, ул. “Рупи” № 1, тел: 052/301-891, факс: 052/ 81-01-01, e-mail:  su_gb@mail.bg

 

 

 

                                               С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с провеждане на открита процедура по обществена поръчка с предмет ”Организиране столово хранене на учениците от Спортно училище „Георги Бенковски” – Варна за учебната 2013/2014 г. /обявление № 549202 по РОП от 05.07.2013 година,

 

Ви уведомяваме, че на 14.10.2013г. от 10.00ч. ще бъдат отворени ценовите оферти на допуснатите участници.

 

Евелина Петрова Янчева

Директор СУ „Г. Бенковски” Варна

   Протокол 1

   Протокол 2

   Протокол 3

   Решение

   Договор

Comments