Актуално‎ > ‎

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО: ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ.14 Т.3 ОТ ЗОП

публикувано 22.07.2013 г., 4:44 ч. от Elena Stefanova

СПОРТНО УЧИЛИЩЕ “ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ” – ВАРНА

 град  Варна, ул. “Рупи” № 1, тел: 052/301-891, факс: 052/ 810 -101, e-mail:  su_varna@abv.bg

 

 

 

                                                СЪОБЩЕНИЕ

 

ОТНОСНО: ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ПО ЧЛ.14 Т.3 ОТ ЗОП

 

На основание разпоредбата на чл.39,ал.1, т.6 от ЗОП във връзка с установено закононарушение  при провеждането на открита процедура за обществена поръчка с предмет ”Организиране столово хранене на учениците от Спортно училище „Георги Бенковски” - Варна за учебната 2013/2014 г..”- Обявление № 549202 по РОП от 05.07.2013 година, с Решение №1322/22.07.2013г. е  прекратена процедурата

Участниците имат право  на основание разпоредбата на чл.39, ал.5 от ЗОП на възстановяване на направените разходи в 14-дневен срок от постановяването на решението.

След влизане в сила на настоящото рещение,  на основание разпоредбата на чл.39,ал.6 от ЗОП  ще бъде открита нова процедура за възлагане на обществена поръчка със същия предмет на дейност.

 

Евелина Янчева

Директор СУ „Г. Бенковски” Варна

Comments