Актуално‎ > ‎

Условия за кандидатстване в СУ"Георги Бенковски " Варна

публикувано 18.04.2013 г., 4:41 ч. от Elena Stefanova

                                 УСЛОВИЯ

ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ В СУ ”Г.БЕНКОВСКИ”- ВАРНА

 ДЪРЖАВЕН ПЛАН - ПРИЕМ  ЗА  УЧЕБНАТА  2013/2014 г.

 

Прием  след завършен  IV  клас :

-       борба св.стил / момичета и момчета /

-       борба –кл. стил/ момчета /

-       лека атлетика / момичета и момчета /

-       модерен петобой / момичета и момчета /

-       плуване / момичета и момчета /

-       спортна гимнастика / момичета и момчета /

-       художествена гимнастика

 

Прием  след завършен  V  клас :

-       академично гребане / момичета и момчета /

-       баскетбол / момичета и момчета /

-       бокс  / момчета /

-       борба св.стил / момичета и момчета /

-       борба –кл. стил/ момчета /

-       вдигане тежести / момчета /

-       каяк / момичета и момчета /,  кану  / момчета /

-       кик бокс / момичета и момчета /

-       лека атлетика / момичета и момчета /

-       модерен петобой / момичета и момчета /

-       плуване / момичета и момчета /

-       спортна гимнастика / момичета и момчета /

-       спортна стрелба / момичета и момчета /

-       хандбал / момчета /

Прием  след завършен VІ  клас :

-       академично гребане / момичета и момчета /

-       баскетбол / момичета и момчета /

-       бокс / момчета /

-       борба св.стил / момичета и момчета /

-       борба –кл. стил/ момчета /

-       вдигане тежести / момчета /

-       волейбол / момчета /

-       каяк / момичета и момчета /,  кану  / момчета /

-       кик бокс / момичета и момчета /

-       лека атлетика / момичета и момчета /

-       модерен петобой / момичета и момчета /

-       плуване / момичета и момчета /

-       спортна стрелба / момичета и момчета /

-       хандбал / момчета /

 

 

 

Прием  след завършен VІI  клас :

-       борба св.стил / момичета и момчета /

-       борба –кл. стил/ момчета /

-       волейбол / момчета /

-       кик бокс / момичета и момчета /

-       лека атлетика / момичета и момчета /

-       модерен петобой / момичета и момчета /

-       хандбал / момчета /

 

К А Н Д И Д А Т И

 

В  училището се приемат ученици, отговарящи  на следните условия :

-     да са завършили успешно  IV , V,VI или VІI клас  през учебната 2012/13 г.

-     да са здрави и да нямат физически и психически недостатъци.

            Учениците имат право да положат приемен изпит по един или два спорта.

 

Кандидатите подават за ПЪРВИ ТУР от 20 май до 20 юни 2013 г,

 за  ВТОРИ ТУР от 12  до 19 август 2013г. следните  ДОКУМЕНТИ от 8.30  до  16.00ч.  :

   

1. ЗАЯВЛЕНИЕ  по образец на училището, подписано от ученика и родителя                                                                           / настойника или попечителя /,  в което са заявени желаните спортове за прием

2. Копие на  УЧЕНИЧЕСКА КНИЖКА и оригинал

3. Копие на АКТ   ЗА  РАЖДАНЕ и оригинал

4. МЕДИЦИНСКО  СВИДЕТЕЛСТВО със заключение, че съответният вид спорт не е противопоказен за здравословното състояние на ученика, издадено от личния лекар, придружено  от медицински картон с  нанесени имунизации

5. ЗАСТРАХОВАТЕЛНА  ПОЛИЦА  “Злополука” за дните на изпита по вида спорт./ организирано застраховане в Спортно училище /

                       

МЯСТО  И  ВРЕМЕ  ЗА  ПРОВЕЖДАНЕ  НА  ИЗПИТИТЕ

 

ИЗПИТИТЕ  се провеждат в два дни :

ПЪРВИ   ДЕН -  изпит за проверка на способностите по съответния вид спорт, включващ : тестове за технико-тактически умения; за кондиция  и за координация;  психологически.

            Начален час – 8.30 часа.

ВТОРИ  ДЕН  - медико-биологически  тестове в  МЦРСМ

            Начален час -  8.00 часа,  зали “Простор”,  етаж  ІІ

ЗА  ПРИЕМНИТЕ  ИЗПИТИ  КАНДИДАТИТЕ  НОСЯТ  СПОРТЕН  ЕКИП

 

І-ви   тур   21 – 27   юни  2013 г.

 

ДАТА             ДЕН                                       НАЧАЛЕН ЧАС        МЯСТО

21 - 24  юни   / петък, понеделник /               от 8.30 часа         

- вдигане тежести                                         зала ”Простор”                 

- кик бокс                                                       в Спортно училище

                                    - лека атлетика                                              зала ”Локомотив”            

- спортна гимнастика                                   зала ”Простор”                 

24 - 25  юни   / понеделник, вторник/           от 8.30 часа

-       хандбал                                                    зала ” Локомотив”        

 

 

25 - 26  юни   / вторник, сряда /                     от 8.30 часа         

-       борба класически стил                                      

-       борба свободен стил                               зала ”Простор”

-       волейбол                                                  зала ”Христо Борисов”

-       кану-каяк                                                 зала ” Локомотив”

-       плуване                                                    басейн „Приморски”

-       спортна стрелба                                      зала ”Простор”

-       художествена гимнастика                     зала ”Простор”

26 - 27 юни    / сряда, четвъртък /                  от 8.30 часа                                 

-       академично гребане                               зала ”Простор”

-       баскетбол                                                 зала ”Христо Борисов”

-       бокс                                                          зала бокс в СУ

-       модерен петобой                                     басейн „Приморски”

 

                        ІІ-ри  тур   20-21  август 2013 г.

           

На втория тур се провеждат  изпити за попълване на незаетите   места  от първи тур

след завършен  IV,V,VІ и  VІІ клас  и попълване на освободените места в  класовете.

 

            20  август / вторник /                                  от  8.30 часа

Тестове по  моделна  характеристика  за  всички спортове,  в които има свободни места.          

            21 август / сряда /                                        от  8.00 часа

Основен медицински преглед в МЦРСМ – зали “Простор”.

           

ЗАПИСВАНЕТО  на приетите ученици

            от  І-ви   тур  се извършва  от 1  до  10  юли

Местата на незаписаните се в срок се обявяват за свободни на 11.VІІ.2013г. и

следващите по реда на сбора на точки кандидати се записват на 15.VІІ.2013г. 

от  ІІ-ри  тур  се извършва  от 26 до  28  август

           

В   на училището се представят следните документи :

1.Оригинал   на  удостоверение за завършен  клас.

2. Удостоверение за преместване

3. Личен  здравен картон

4. Декларация подписана от родител.

Децата от други селища ползват  средношколско общежитие.

 

От ІХ клас се въвежда професионална подготовка в направление спорт.

            Дипломираните ученици имат право да кандидатстват във  всички висши             учебни заведения у  нас и в чужбина.

           

ЗА  СПРАВКИ :                    052/301 851 – Пом. директор спортна подготовка

                                                            052/301 891 – канцелария

                                                            e-mail:  su_varna@abv.bg                web: sportno-varna.com

                                                            АДРЕС :   гр.  ВАРНА,  ЖК “ЧАЙКА”,  ул. “РУПИ” №1.

 

           

Евелина Янчева

Директор на СУ „Г. Бенковски” – Варна

Comments