Контакти

Дирекция "Спорт" , община Варна

Линк за сайта на дирекция "Спорт": sportvarna.com

Подаване на сигнали към екипите за обхват на деца и ученици

тел.: 0800 10 112
 

спортно училище Варна

 
 
 
Адрес

 9010 Варна
 кв. Чайка
 ул. "Рупи" №1
 тел: 052/ 301 891, 052/ 301 851
Директор:052/810 101
 ел. поща: su_varna@abv.bg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Comments