Проекти

Спортно училище "Георги  Бенковски"  гр.Варна

 
n

Проекти

ПРОГРАМА КОМЕНСКИ
           “Учене през целия живот”
           “Да накараме книгите да оживеят”
 
 
n“Варна, моят древен и млад град”
n“Спортната слава на Варна”
n“С грижа за всеки ученик”
n“Оптимизация на училищната мрежа”
n“Работа с информационни системи”