Проекти‎ > ‎Коменски‎ > ‎

Учениците от Спортно училище „Георги Бенковски” впечатлиха гости от шест европейски държави с умението си да представят света на книгите

публикувано 26.06.2012 г., 4:12 ч. от Elena Stefanova   [ актуализирано 26.06.2012 г., 4:16 ч. ]

 

Коменски

Учениците от Спортно училище „Георги Бенковски” впечатлиха гости от шест европейски държави с умението си да представят света на книгите

 

 

В периода 11-15.06.2012 г. в Спортно училище „Георги Бенковски” беше проведена заключителната среща по проекта „Да накараме книгите да оживеят”, финансиран от Европейската програма «Учене през целия живот» и нейната подпрограма за училищни партньорства «Коменски». Проектът обедини учители и учениците от училищата СУ «Георги Бенковски» - Варна; Karl-Spohn-Realschule – Блаубойрен, Германия; Vezirköprü Anadolu Lisesi – Везиркюпрю, Турция; Šiaulių Jovaro pagrindinė mokykla – Шауляй, Литва; Publiczne Gimnazjum-Ниедзвиедз, Полша; Ies Los Molinos – Картахена, Испания.

Идеята за създаването и реализирането на проекта беше провокирана от тревожната тенденция, че много ученици в Европа срещат затруднения при четене, разбиране и създаване на текст. Учителите от шестте европейски училища се обединиха в стремежа си да търсят работещи практики, чрез които да променят тази тенденция.

По време на работните срещи учениците презентираха свои любими книги от националната и световната литература, използвайки изразните средства на различните изкуства (слово, изобразително изкуство, музика, театър, танц), ИКТ. Ръководителите на ученическите екипи със задоволство споделиха, че основните цели на проекта са постигнати. В хода на дейностите младите хора са усвоили полезни знания, умения и компетенции, потребни за бъдещата им реализация; повишили са мотивацията си за учене и за постигане на по-високи резултати, за изучаване на чужд език; подобрили са  значително уменията си за четене, разбиране и създаване на текстове;  възвърнали са  интереса си към книгите, развили са въображението и творческите си заложби.

По време на семинарите учителите обмениха идеи, опит, добри и работещи педагогически практики,  разработиха стратегии за преодоляване на проблемите, пред които се изправят в своята практика.

Посещението на исторически, културни и архитектурни забележителности в градовете домакини, запознаването с формите на съвременното изкуство, масовата и уличната култура бяха изключително полезни за осъществяването на междукултурен диалог между участниците в проекта, в резултат на който младите хора осмислиха ценността на европейското многообразие.

 Проведени бяха срещи с представители на местната власт, различни институции, медии. Делегациите от партниращите училища имаха възможността да представят своята дейност пред широката общественост.

По време на заключителната среща във Варна беше представено най-доброто, сътворено от учениците през изминалите две години, както и крайните продукти на проекта: виртуална книга, брошура, плакат, постери, електронен фотоалбум, книжка, презентационен диск в две части (добри педагогически практики и ученическо творчество). Всички те са на английски език, което позволява широкото им приложение, лесното им разпространение и продължителното им използване във времето от всички училища, включени в многостранното партньорство.

 Гостите от петте европейски държави имаха възможността да се запознаят с богатото културно и историческо наследство на Варненска област.

 Делегациите бяха приети от господин Коста Базитов, зам.-кмет, който представи пред тях програмата на Община Варна за подкрепа на образованието, спорта и проектната дейност в града.

Comments