Проекти‎ > ‎Коменски‎ > ‎

Успех

                                                                                     ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05„Да направим училището

 привлекателно за младите хора”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 
 
 
 
 
Клуб ”Изкуството около нас”

Клуб Визуално програмиране със "Scratch"

Клуб„Загадките на древния свят“

Клуб„Празници и традиции“

Клуб „Туристически пътуводител“

Клуб „Млад спортен репортер“

 Клуб „Живей активно, мисли позитивно“
 

Спортно училище Варна-История