Проекти‎ > ‎Коменски‎ > ‎Успех‎ > ‎

Клуб „Паметниците на българското минало”

Спортно училище Варна-История

Програма  на клуб по история „Паметниците на българското минало”

 

Цели:  Заниманията в клуба по история “Паметниците на българското минало” имат за цел:

·         Да се даде възможност на учениците да се запознаят с паметници на българското минало;

·         Да се разширят познанията на учениците върху българската история;

·         Да се развият уменията за събиране и анализиране на информация;

·         Да се представи българската културна идентичност като част от европейската;

·         Да се  формира разбирането за непрекъснатост на културните процеси;

·         Да се развива у учениците умения за овладяване и прилагане на специфични техники на историческото познание;

·          Да се развива у учениците умения за овладяване и прилагане на специфични техники на археологията;

·         Да подобрят уменията на учениците да използват ИКТ технологиите;

·         Да се създаде възможност да се формират и осъществяват идеи;

·         Да участват в исторически конкурси;

·         Да се осмислят свободното време на учениците;

 

Финансиране: Предвиденото финансиране по програмата “Успех” ще се използва за закупуване на материали за изработването на глинени съдове, мозайки,  макети на паметници от българското минало; изготвяне на презентации, постери, плакати, рекламни материали; посещение на музеи.

 

Очаквани резултати:

  • Учениците ще се запознаят  с редица  паметници на българското минало: Античните градове по Черноморието, средновековните български крепости; големите български манастири; паметниците Етнографията, на Най-новата история и много други;

·         Ще се разширят познанията на учениците върху българската история;

·         Ще се развият уменията за събиране и анализиране на информация;

·         Ще се създадат умения за представяне на българската културна идентичност като част от европейската;

Ще се формира съзнание за историчност на процесите в човешкото развитие
Comments