Проекти‎ > ‎Коменски‎ > ‎Успех‎ > ‎

Клуб „Моята европейска мечта”

Програма  на Клуб „Моята европейска мечта”

Цели:

Ø       Да се повиши информираността на учениците относно Европейския съюз.

Ø       Да се повиши съзнанието и самочуствието им на европейски граждани.

Ø       Да се повиши информираността на учениците за начините, по които европейския съюз се грижи за младите хора.

Ø       Да се ангажира свободното време на учениците със забавни и полезни  образователни занимания.

Ø       Да се подобрят уменията на учениците за работа в екип.

Ø       Да се подобрят уменията на учениците за разрешаване на проблеми и конфликти.

Ø       Да се подобрят умения на учениците за набавяне, анализиране и обобщаване на информация

Ø       Да се подобрят уменията на учениците  за работа с ИКТ технологии.

Финансиране:  Предвидените средства за финансиране по програмата “Успех” ще бъдат  използвани  за закупуване на материали за изработването на колажи плакати, карта на страните от европейския съюз; канцаларски материали; електронни носители за съхраняване на изготвените презентации

 посещения на културни институции (музей) и културно масови мероприятия с образователен характер.

Очаквани резултати:

Ø       Ще се повиши информираността на учениците относно Европейския съюз.

Ø       Ще се повиши информираността на учениците за начините, по които европейския съюз се грижи за младите хора.

Ø       Ще се повиши съзнанието и самочуствието им на европейски граждани.

Ø       Ще се ангажира свободното време на учениците със забавни и полезни  образователни занимания.

Ø       Ще се подобрят уменията на учениците  за работа с ИКТ технологии.

Ø       Ще се подобрят уменията на учениците за работа в екип.

Ø       Ще се подобрят уменията на учениците за разрешаване на проблеми и конфликти.

Ø       Ще се подобрят умения на учениците за набавяне, анализиране и обобщаване на информация

 

Продукти:     Като  резултат от работата на учениците участници в Клуб „Моята европейска мечта“ се предвижда :

Ø     Изработване на колажи, постери, рисунки и др;

Ø     Създаване на презентации;

Ø     Изработване на обособен кът на европейска тематика в Актовата зала на училището;

Ø     Изработване на карта на страните от европейския съюз;

Изработеното от учениците ще бъде представено и популяризирано пред училищната, родителската обшност и  сред спортната  общественост в град Варна.Учениците от Спортно училище „Георги Бенковски”, включени в клуб „Моята европейска мечта”, който се осъществява по проект BG051PO001-4.2.05 „Да направим училището  привлекателно за младите хора”, насочиха вниманието си към културни и природни обекти, обявени от Юнеско за световно значими. Самите обекти, шедьоври на човешкия творчески гений, изразяват визуално сгъстени мисли и способстват за издигане до нови, по-високи нива на естетическия вкус. Освен със забележителностите и архитектурните паментици в градовете на Германия – Трир, Потсдам; в Англия – Ливърпул, Лондон, учениците имаха добрата възможност да научат нещо повече за известните личности от тези градове – Карл Маркс, Карнеги, Уолтър Скот, Ървинг Уелш, Макс Фриш и др. Виртуалните разходки сред шедьоврите на Антони Гауди, музеите на Виена, Париж, Ваймар и др. и получената информация за културните традиции и обичаи безспорно обогатиха хоризонта на учащите.

ą
17823.jpg
(277k)
Elena Stefanova,
14.04.2014 г., 1:29 ч.
ą
17824.jpg
(262k)
Elena Stefanova,
14.04.2014 г., 1:30 ч.
Comments