Проекти‎ > ‎Коменски‎ > ‎Успех‎ > ‎

Клуб по екология „ЕКО - МАНИЯ”

Еко мания

Еко мания

  

Дейност на клуба

 • Програма на клуб по екология „ЕКО - МАНИЯ” Програма  на клуб по екология „ЕКО - МАНИЯ” ЦелиЗаниманията в клуба  по  екология „ЕКО – МАНИЯ” имат за цел: ·         Да се формира екологично съзнание и екологична култура у учениците. ·         Да се ...
  Публикувано от 19.06.2012 г., 2:53 ч.Elena Stefanova
 • Ноосфера
  Публикувано от 19.06.2012 г., 2:47 ч.Elena Stefanova
 • Шистов газ
  Публикувано от 19.06.2012 г., 2:39 ч.Elena Stefanova
 • НАЙ - ГОЛЕМИЯТ ВЯТЪРЕН ПАРК В БЪЛГАРИЯ НАЙ - ГОЛЕМИЯТ ВЯТЪРЕН ПАРК В БЪЛГАРИЯ       Най големият в България парк с ветрогенератори изграждан до момента е „Свети Никола”, разположен в североизточна България - община Каварна. Паркът се разпростира на територия ...
  Публикувано от 19.06.2012 г., 2:07 ч.Elena Stefanova
 • Вятърен парк свети Никола Най големият в България парк с ветрогенератори изграждан до момента е „Свети Никола”, разположен в североизточна България - община Каварна. Паркът се разпростира на територия с размери 6х10 км. Изграждането му ...
  Публикувано от 19.06.2012 г., 2:03 ч.Elena Stefanova
Показани са 1 - 5 публикации от 5. Вижте още »
 
 

Програма  на клуб по екология „ЕКО - МАНИЯ”

Цели:  Заниманията в клуба  по  екология „ЕКО – МАНИЯ” имат за цел:

·        Да се формира екологично съзнание и екологична култура у учениците.

·        Да се представи екологичната култура като важна основа в образованието.

·        Да се развият умения за събиране и анализиране на информация.

·        Да се разширят познанията на учениците върху основните раздели на екологията.

·        Да се разширят  знанията на учениците за природните ресурси, процесите и явленията водещи до замърсяване на околната среда.

·        Да се развиват у учениците умения за овладяване и прилагане на знанията.

·        Да се създаде възможност учениците да извършват дейности  включващи,  т.н. приложна екология.

·        Да се даде възможност да  се формират и осъществяват идеи.

·        Да се  даде възможност да прогнозират пътищата за оцеляване.

·        Да се подобрят уменията на учениците в използването на ИКТ технологии.

·        Да се осмисли  свободното време  на учениците.

Финансиране: Предвиденото  финансиране по програмата “Успех” ще се използва за закупуване на материали за : изработка на плакати, постери, рекламни материали, посещени на различни обекти с цел изследване , анализиране и почистване  и залесяване на околната среда , изготвяне на презентации.

 

Очаквани резултати:

 • Ще се формира у учениците  екологично  съзнание  и  екологична  култура;

·         Ще се разширят познанията на учениците върху основите на екологията;

·         Ще се развият уменията за събиране и анализиране на информация;

·         Ще се създадат умения за овладяване и прилагане на знания;

·         Ще се разширят познанията на учениците за природните ресурси, процесите и явленията водещи до замърсяване на околната среда;

·          Учениците ще имат възможност  да извършват дейности  включващи,  т.н. приложна екология.

·         Учениците ще имат  възможност да  се формират и осъществяват идеи.

·         Учениците ще имат  възможност да прогнозират пътищата за оцеляване.

·         Ще се подобрят уменията им да използват ИКТ технологиите;

·         Ще се осмислят свободното време на учениците;

 

Продукти: В резултат на работата на учениците  в  клуба  по  екология  се предвижда създаването на:

·        Презентации;

·          Засаждане на дръвчета, почистване на райони .

·         Изработването на предмети от рециклирани материали, кошчета за рециклиране, еко – торбички и много др;

·         Изготвяне на рекламни материали: рисунки, постери, плакати, брошури и др.

Продуктите от ученическата дейност ще се представят пред училищната и родителската общност, ще се популяризира в медиите и сред обществеността на гр. Варна.

Програма на клуб по екология „ЕКО - МАНИЯ”

публикувано 19.06.2012 г., 2:52 ч. от Elena Stefanova   [ актуализирано 19.06.2012 г., 2:53 ч. ]

Еко мания

Програма  на клуб по екология „ЕКО - МАНИЯ”

Цели:  Заниманията в клуба  по  екология „ЕКО – МАНИЯ” имат за цел:

·         Да се формира екологично съзнание и екологична култура у учениците.

·         Да се представи екологичната култура като важна основа в образованието.

·         Да се развият умения за събиране и анализиране на информация.

·         Да се разширят познанията на учениците върху основните раздели на екологията.

·         Да се разширят  знанията на учениците за природните ресурси, процесите и явленията водещи до замърсяване на околната среда.

·         Да се развиват у учениците умения за овладяване и прилагане на знанията.

·         Да се създаде възможност учениците да извършват дейности  включващи,  т.н. приложна екология.

·         Да се даде възможност да  се формират и осъществяват идеи.

·         Да се  даде възможност да прогнозират пътищата за оцеляване.

·         Да се подобрят уменията на учениците в използването на ИКТ технологии.

·         Да се осмисли  свободното време  на учениците.

Финансиране: Предвиденото  финансиране по програмата “Успех” ще се използва за закупуване на материали за : изработка на плакати, постери, рекламни материали, посещени на различни обекти с цел изследване , анализиране и почистване  и залесяване на околната среда , изготвяне на презентации.

 

Очаквани резултати:

 • Ще се формира у учениците  екологично  съзнание  и  екологична  култура;

·         Ще се разширят познанията на учениците върху основите на екологията;

·         Ще се развият уменията за събиране и анализиране на информация;

·         Ще се създадат умения за овладяване и прилагане на знания;

·         Ще се разширят познанията на учениците за природните ресурси, процесите и явленията водещи до замърсяване на околната среда;

·          Учениците ще имат възможност  да извършват дейности  включващи,  т.н. приложна екология.

·         Учениците ще имат  възможност да  се формират и осъществяват идеи.

·         Учениците ще имат  възможност да прогнозират пътищата за оцеляване.

·         Ще се подобрят уменията им да използват ИКТ технологиите;

·         Ще се осмислят свободното време на учениците;

 

Продукти: В резултат на работата на учениците  в  клуба  по  екология  се предвижда създаването на:

·          Презентации;

·          Засаждане на дръвчета, почистване на райони .

·         Изработването на предмети от рециклирани материали, кошчета за рециклиране, еко – торбички и много др;

·         Изготвяне на рекламни материали: рисунки, постери, плакати, брошури и др.

Продуктите от ученическата дейност ще се представят пред училищната и родителската общност, ще се популяризира в медиите и сред обществеността на гр. Варна.

 

Програма  на клуб по екология „ЕКО - МАНИЯ”

1-ва година

 

ТЕМА

Брой часове

ЗАБЕЛЕЖКА

 1. 1

Екологията – наука за нашият дом – земята.

4 часа

 

 1. 2

Боядисване на кошчета  с цел разделно събиране на отпадъци.

4 часа

 

 1. 3

Кръговрат на веществата в природата – сяра, фосфор – изготвяне на плакат.

4 часа

 

 1. 4

Шистов газ.

4 часа

 

 1. 5

Ксенобиотиците и природната среда-изготвяне на брошура.

4 часа

 

 1. 6

Влияние на околната среда върху паметниците на културата.

4 часа

 

 1. 7

Представяне на работите на децата пред ученици и родители.

4 часа

 

 1. 8

Най-големият вятърен парк у нас.

4 часа

 

 1. 9

Кой транспорт е най – екологичен. Електромобили.

4 часа

 

10.

Слънчеви колектори.

4 часа

 

11.

Може и да е забавно!Разделно събиране на отпадъци  на обект по избор .

4 часа

 

12.

Пестициди.

4 часа

 

13.

Влияние на киселинните дъждове върху паметниците на културата.

4 часа

 

14.

Природни стихии – ураганите.

4 часа

 

15.

Представяне на работите на децата пред ученици и родители.

4 часа

 

16.

Засяване на дръвчета

4 часа

 

17.

Датиране на антични предмети и методи за анализ. Посещение на разкопки.

4 часа

 

                                                                                                                                   

 

2-ра година

 

ТЕМА

Брой часове

ЗАБЕЛЕЖКА

1.

Радиоактивно замърсяване .

2 часа

 

2.

Изготвяне на модел на ядрен реактор.

3 часа

 

3.

Замърсяване на морската вода – вземане на проби от различни места.

3 часа

 

4.

Замърсяване на морската вода - анализ

2 часа

 

5.

Корабоплаването като замърсител.

3 часа

 

6.

Инициатива „ Нека плажът да е чист”

4 часа

 

7.

Кръговрат на веществата в природата – азот – изготвяне на плакат.

2 часа

 

8.

Замърсяване на реките.

3 часа

 

9.

Пречистване на отпадъчни  води.

2 часа

 

10.

Опазване на редки  и застрашени от изчезване видове.Посещение на обект.

3 часа

 

11.

Значение на почвата.

2 часа

 

12.

Основни  източници на замърсяване на почвата.

3 часа

 

13.

Добив на злато с цианиди.

2 часа

 

14.

Кръговрат на веществата в природата – фосфор – изготвяне на плакат.

2 часа

 

15.

Рекордни крайности: Сушата и обилните валежи.

2 часа

 

16.

Биогоривата.

2 часа

 

17.

Влияние на околната среда върху паметниците на културата.

3 часа

 

18.

Може и да е забавно!Разделно събиране на отпадъци 

3 часа

 

19.

Смог – отровната шапка над градовете.

2 часа

 

20.

Преексплоатация на инертни материали от коритата на реките.

2 часа

 

21.

Да засадим дърво!  Обект по избор.

3 часа

 

22.

Природни стихии – цунами.

3 часа

 

23.

Представяне на работата на децата

8 часа

 

24.

Модно шествие – изработка на дрехи и аксесоари от материали за рециклиране.

4 часа

 

 

 

3-та година

 

ТЕМА

Брой часове

ЗАБЕЛЕЖКА

1.

Значение на водата за биосферата.

2 часа

 

2.

Радиоактивно замърсяване на водата.

3 часа

 

3.

Изсичане на горите.

2 часа

 

4.

Почистване на горска местност по избор – Шуменското плато.

4 часа

 

5.

Горски пожари.

3 часа

 

6.

Кръговрат на веществата в природата –сяра – изготвяне на плакат.

3 часа

 

7.

Замърсяване на водата с арсен.

2 часа

 

8.

Пътища за опазване на водата и водоизточниците от замърсяване.

3 часа

 

9.

Озоновия  слой

2 часа

 

10.

Разрушители на озоновия слой – фреони.

2 часа

 

11.

Озоновата дупка – проблем  изискващ моментални действия!

3 часа

 

12.

Открит минодобив и добив на инертни материали по открит способ.

2 часа

 

13.

Да посадим дърво! Обект по избор

4 часа

 

14.

Природни стихии - земетресенията

2 часа

 

15.

Влияние на околната среда върху паметниците на културата.- посещение на музей

3часа

 

16.

Голямото топене.

2 часа

 

17.

Изработка на  еко- торбички.

4 часа

 

18.

Влияние на киселинните дъждове върху паметниците на културата  -Мадарския конник

4 часа

 

19.

Биологично земеделие.

2 часа

 

20.

Как се рециклира?

2 часа

 

21.

Може и да е забавно!Разделно събиране на отпадъци.

2 часа

 

22.

Представяне на работата на децата

8 часа

 

23.

Пътища за оцеляване !Планиране и изпълнение на замислени индивидуални проекти.

4 часа

 

 

 

Забележка: Поради специфичния учебно-тренировъчен процес в Спортно училище “Георги Бенковски” настоящата програма може да претърпи корекции, за което своевременно ще бъде предоставена нужната информация.

 

Изготвил:                                                                                                 Директор:

                   Дафинка Стоянова                                                                                Николай Владимиров

 

Ноосфера

публикувано 19.06.2012 г., 2:47 ч. от Elena Stefanova

ноосфера

Шистов газ

публикувано 19.06.2012 г., 2:12 ч. от Elena Stefanova   [ актуализирано 19.06.2012 г., 2:39 ч. ]

Шистов газ

НАЙ - ГОЛЕМИЯТ ВЯТЪРЕН ПАРК В БЪЛГАРИЯ

публикувано 19.06.2012 г., 2:07 ч. от Elena Stefanova

НАЙ - ГОЛЕМИЯТ ВЯТЪРЕН ПАРК В БЪЛГАРИЯ

 

 

Еко мания

 

Най големият в България парк с ветрогенератори изграждан до момента е „Свети Никола”, разположен в североизточна България - община Каварна. Паркът се разпростира на територия с размери 6х10 км. Изграждането му възлиза на стойност 270 млн. евро и включва монтирането на 52 турбини Vestas V90 с мощност 3.0 MW всяка и изграждането нa 60 км. подземна кабелна линия 33kV, повишаваща подстанция 33/110kV и 5.2 км. далекопровод 110kV.

Височината на кулата на турбините Vestas V90 3.0MW е 105м. Всяка турбина има 90м. роторен диаметър, тегло 6 700кг. а всяко крило е с дължина 44м. След пускането на вятърния парк в експлоатация,  ветроенергийните мощности на България  се удвоиха и достигнат до около 330 MW.

                                                                                                    

С пускането в експлоатация на 156 мегавата мощност на ВЕП "Свети Никола" ветроенергийните мощности на България се удвояват и достигат до около 330 мегавата.

 Пряк израз на добавената чиста енергия е и спестяването на над 300 000 тона въглеродни емисии годишно или около 6 млн. тона за 20 години експлоатационен срок.

 

Проектът е изцяло съобразен с Националната енергийна стратегия, изискванията от Киото и Директивите на ЕС, които насърчават производството на енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) на вътрешния пазар. Целта е производството на електроенергия от ВЕИ в Европейския съюз да достигне нива от най-малко 20% от цялата консумирана енергия през 2020 г.

 

Ветроенергийният парк допринася за икономическото оживление и за устойчивото развитие на региона.В резултат на изпълнението на проекта до момента са подписани договори на стойност от около 40 млн. евро с български подизпълнители. Изграждането на парка осигурява 250 временни и около 20 постоянни работни места. Като част от социалната програма на компанията в региона в бъдеще, ежегодно ще бъдат финансирани социални и екологични проекти.

 

В процеса на разработване на проекта компанията извърши редица екологични и социални изследвания и предприе допълнителни мерки за опазване на флората и фауната. Особено внимание се обръща на миграцията на птиците. Извършен е 5 годишен мониторинг на миграцията на птиците съвместно с Института по зоология към БАН и международни експерти и предстои да се прави такъв по време на експлоатацията на парка. Монтирана е и радарна система, която предупреждава отрано за наближаващи птичи ята и позволява турбините да се изключват, за да се осигури безопасното им преминаване.

Разработена е и допълнителна система за изключване на турбините, управлявана от независими орнитолози. Такава практика е иновативна дори за световните и европейските стандарти.

Вятърен парк свети Никола

публикувано 19.06.2012 г., 1:52 ч. от Elena Stefanova   [ актуализирано 19.06.2012 г., 2:03 ч. ]

Еко мания

Най големият в България парк с ветрогенератори изграждан до момента е „Свети Никола”,
 разположен в североизточна България - община Каварна. Паркът се разпростира на
територия с размери 6х10 км. Изграждането му възлиза на стойност 270 млн. евро и включва
 монтирането на 52 турбини Vestas V90 с мощност 3.0 MW всяка и изграждането нa 60 км. подземна
кабелна линия 33kV, повишаваща подстанция 33/110kV и 5.2 км. далекопровод 110kV.
Височината на кулата на турбините Vestas V90 3.0MW е 105м. Всяка турбина има 90м. роторен диаметър,
 тегло 6 700кг. а всяко крило е с дължина 44м. След пускането на вятърния парк в експлоатация,
ветроенергийните мощности на България  се удвоиха и достигнат до около 330 MW.
 

Инсталираната мощност във ветроенергиен парк "Свети Никола” е 156 мегавата.
 Централата има капацитет да произвежда 340 гигаватчаса годишно.
 Електрическата енергия ще се изкупува от Национална електрическа компания (НЕК),
съгласно измененията в Закона за енергетиката и Закона за възобновяемите и алтернативните
енергийни източници и биогоривата.

С пускането в експлоатация на 156 мегавата мощност на ВЕП "Свети Никола" ветроенергийните
мощности на България се удвояват и достигат до около 330 мегавата.
 Пряк израз на добавената чиста енергия е и спестяването на над 300 000 тона въглеродни емисии
годишно или около 6 млн. тона за 20 години експлоатационен срок.

Проектът е изцяло съобразен с Националната енергийна стратегия, изискванията от
Киото и Директивите на ЕС, които насърчават производството на енергия от възобновяеми
енергийни източници (ВЕИ) на вътрешния пазар. Целта е производството на електроенергия
от ВЕИ в Европейския съюз да достигне нива от най-малко 20% от цялата консумирана
енергия през 2020 г.

Експлоатацията на ветроенергиен парк "Свети Никола" ще спомогне съществено за изпълнението
на поетия от България, като пълноправен член на Европейския съюз,
ангажимент произведената от възобновяеми източници енергия да достигне 16% до 2020 г.

Ветроенергийният парк допринася за икономическото оживление и за устойчивото развитие на региона.
В резултат на изпълнението на проекта до момента са подписани договори на стойност от
около 40 млн. евро с български подизпълнители. Изграждането на парка осигурява 250 временни и
около 20 постоянни работни места. Като част от социалната програма на компанията в региона в бъдеще,
 ежегодно ще бъдат финансирани социални и екологични проекти.

В процеса на разработване на проекта компанията извърши редица екологични и социални
изследвания и предприе допълнителни мерки за опазване на флората и фауната.
Особено внимание се обръща на миграцията на птиците. Извършен е 5-годишен мониторинг
на миграцията на птиците съвместно с Института по зоология към БАН и международни
експерти и предстои да се прави такъв по време на експлоатацията на парка.
Монтирана е и радарна система, която предупреждава отрано за наближаващи птичи ята и позволява
турбините да се изключват, за да се осигури безопасното им преминаване.
Разработена е и допълнителна система за изключване на турбините, управлявана от независими
орнитолози. Такава практика е иновативна дори за световните и европейските стандарти.

1-5 of 5