НАЙ - ГОЛЕМИЯТ ВЯТЪРЕН ПАРК В БЪЛГАРИЯ

публикувано 19.06.2012 г., 2:07 ч. от Elena Stefanova

НАЙ - ГОЛЕМИЯТ ВЯТЪРЕН ПАРК В БЪЛГАРИЯ

 

 

Еко мания

 

Най големият в България парк с ветрогенератори изграждан до момента е „Свети Никола”, разположен в североизточна България - община Каварна. Паркът се разпростира на територия с размери 6х10 км. Изграждането му възлиза на стойност 270 млн. евро и включва монтирането на 52 турбини Vestas V90 с мощност 3.0 MW всяка и изграждането нa 60 км. подземна кабелна линия 33kV, повишаваща подстанция 33/110kV и 5.2 км. далекопровод 110kV.

Височината на кулата на турбините Vestas V90 3.0MW е 105м. Всяка турбина има 90м. роторен диаметър, тегло 6 700кг. а всяко крило е с дължина 44м. След пускането на вятърния парк в експлоатация,  ветроенергийните мощности на България  се удвоиха и достигнат до около 330 MW.

                                                                                                    

С пускането в експлоатация на 156 мегавата мощност на ВЕП "Свети Никола" ветроенергийните мощности на България се удвояват и достигат до около 330 мегавата.

 Пряк израз на добавената чиста енергия е и спестяването на над 300 000 тона въглеродни емисии годишно или около 6 млн. тона за 20 години експлоатационен срок.

 

Проектът е изцяло съобразен с Националната енергийна стратегия, изискванията от Киото и Директивите на ЕС, които насърчават производството на енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) на вътрешния пазар. Целта е производството на електроенергия от ВЕИ в Европейския съюз да достигне нива от най-малко 20% от цялата консумирана енергия през 2020 г.

 

Ветроенергийният парк допринася за икономическото оживление и за устойчивото развитие на региона.В резултат на изпълнението на проекта до момента са подписани договори на стойност от около 40 млн. евро с български подизпълнители. Изграждането на парка осигурява 250 временни и около 20 постоянни работни места. Като част от социалната програма на компанията в региона в бъдеще, ежегодно ще бъдат финансирани социални и екологични проекти.

 

В процеса на разработване на проекта компанията извърши редица екологични и социални изследвания и предприе допълнителни мерки за опазване на флората и фауната. Особено внимание се обръща на миграцията на птиците. Извършен е 5 годишен мониторинг на миграцията на птиците съвместно с Института по зоология към БАН и международни експерти и предстои да се прави такъв по време на експлоатацията на парка. Монтирана е и радарна система, която предупреждава отрано за наближаващи птичи ята и позволява турбините да се изключват, за да се осигури безопасното им преминаване.

Разработена е и допълнителна система за изключване на турбините, управлявана от независими орнитолози. Такава практика е иновативна дори за световните и европейските стандарти.

Comments