Вятърен парк свети Никола

публикувано 19.06.2012 г., 1:52 ч. от Elena Stefanova   [ актуализирано 19.06.2012 г., 2:03 ч. ]

Еко мания

Най големият в България парк с ветрогенератори изграждан до момента е „Свети Никола”,
 разположен в североизточна България - община Каварна. Паркът се разпростира на
територия с размери 6х10 км. Изграждането му възлиза на стойност 270 млн. евро и включва
 монтирането на 52 турбини Vestas V90 с мощност 3.0 MW всяка и изграждането нa 60 км. подземна
кабелна линия 33kV, повишаваща подстанция 33/110kV и 5.2 км. далекопровод 110kV.
Височината на кулата на турбините Vestas V90 3.0MW е 105м. Всяка турбина има 90м. роторен диаметър,
 тегло 6 700кг. а всяко крило е с дължина 44м. След пускането на вятърния парк в експлоатация,
ветроенергийните мощности на България  се удвоиха и достигнат до около 330 MW.
 

Инсталираната мощност във ветроенергиен парк "Свети Никола” е 156 мегавата.
 Централата има капацитет да произвежда 340 гигаватчаса годишно.
 Електрическата енергия ще се изкупува от Национална електрическа компания (НЕК),
съгласно измененията в Закона за енергетиката и Закона за възобновяемите и алтернативните
енергийни източници и биогоривата.

С пускането в експлоатация на 156 мегавата мощност на ВЕП "Свети Никола" ветроенергийните
мощности на България се удвояват и достигат до около 330 мегавата.
 Пряк израз на добавената чиста енергия е и спестяването на над 300 000 тона въглеродни емисии
годишно или около 6 млн. тона за 20 години експлоатационен срок.

Проектът е изцяло съобразен с Националната енергийна стратегия, изискванията от
Киото и Директивите на ЕС, които насърчават производството на енергия от възобновяеми
енергийни източници (ВЕИ) на вътрешния пазар. Целта е производството на електроенергия
от ВЕИ в Европейския съюз да достигне нива от най-малко 20% от цялата консумирана
енергия през 2020 г.

Експлоатацията на ветроенергиен парк "Свети Никола" ще спомогне съществено за изпълнението
на поетия от България, като пълноправен член на Европейския съюз,
ангажимент произведената от възобновяеми източници енергия да достигне 16% до 2020 г.

Ветроенергийният парк допринася за икономическото оживление и за устойчивото развитие на региона.
В резултат на изпълнението на проекта до момента са подписани договори на стойност от
около 40 млн. евро с български подизпълнители. Изграждането на парка осигурява 250 временни и
около 20 постоянни работни места. Като част от социалната програма на компанията в региона в бъдеще,
 ежегодно ще бъдат финансирани социални и екологични проекти.

В процеса на разработване на проекта компанията извърши редица екологични и социални
изследвания и предприе допълнителни мерки за опазване на флората и фауната.
Особено внимание се обръща на миграцията на птиците. Извършен е 5-годишен мониторинг
на миграцията на птиците съвместно с Института по зоология към БАН и международни
експерти и предстои да се прави такъв по време на експлоатацията на парка.
Монтирана е и радарна система, която предупреждава отрано за наближаващи птичи ята и позволява
турбините да се изключват, за да се осигури безопасното им преминаване.
Разработена е и допълнителна система за изключване на турбините, управлявана от независими
орнитолози. Такава практика е иновативна дори за световните и европейските стандарти.

Comments