Проекти‎ > ‎Коменски‎ > ‎Успех‎ > ‎

Клуб ”Изкуството около нас”

Програма за три години на клуб  ”Изкуството около нас”

 

Цели:  Заниманията на клуб ”Изкуството около нас” имат за цел:

 

·        Да се даде възможност на учениците за творческо мислене;

·        Да се разширят познанията относно здравословното хранене;

·        Да се развият умения за събиране на информация;

·        Да се представи българската култура и традиции;

·        Да се развива умение у учениците за естетично и красиво;

·        Да формират уменията си за технологичните процеси;

·        Да се реализират техните идеи и творчество;

·        Да участват в изложби.

 

Финансиране:     Предвиденото финансиране по програмата “Успех”ще се използва за закупуване на материали за изработване на табла,изделия от хартия и картон, гоблени, панама, изготвяне на презентации, материали за рисуване, текстилни материали.

 

Очаквани резултати:

        

·        Учениците ще се запознаят със здравословното хранене;

·        Ще овладеят умения  за работа с текстилни материали;

·        Ще овладеят правилното подреждане на маса;

·        Ще се формират знания и умения за красиво и естетично;

·        Ще участват в изложби;

·        Ще се създадат умения за представяне на българската култура;

·        Ще се създадат умения за технологичен процес.

 

Продукти:  Учениците от клуб ”Изкуството около нас” ще създадат:

            

·        Презентации;

·        Изработване на табла;

·        Изработване на бродерии;

·         Изработване на изделия от хартия, картон, дърво, прежда и др.
В клуб „Изкуството около нас“,  който се осъществява по проект BG051PO001-4.2.05 „Да направим училището  привлекателно за младите хора” в Спортно училище „Георги Бенковски“, участват ученици от различни спортове – лека атлетика, художествена и спортна гимнастика. Освен многото спортни прояви и постижения те имат и огромно желание да се развиват в областта на изкуството.

Работата в клуба им помага да изграждат у себе си стремежа винаги да са първи, самодисциплина и усет към красивото. При създаването на всяка своя творба влагат всичко от себе си, а тови ги прави истински творци.

ą
17819.jpg
(230k)
Elena Stefanova,
14.04.2014 г., 1:26 ч.
ą
17820.jpg
(285k)
Elena Stefanova,
14.04.2014 г., 1:27 ч.
Comments