Проекти‎ > ‎

Проект BG051PO001-3.3.07-0001 „Ученически практики“


Учениците от Спортно училище „Георги Бенковски” са участници в проект BG051PO001-3.3.07-0001 „Ученически практики“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и е

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. В периода 2013-2014 в спортните клубове на Варна практикуваха 128 ученици по професията организация на спортни прояви и първенства.

Клубовете-партньори на Спортно училище „Георги Бенковски” имат дългогодишни традиции в организирането на спортни прояви и първенства и предложиха на своите практиканти възможност да развият уменията си в изучаваната от тях професия. Благодарение партньорството Спортно училище „Георги Бенковски” доразви отношенията си със своите партньори: СК „Одесос 2008”, СК "Локомотив-93",СКЛА"ЕВЪР", Баскетболен клуб "Черно море", СК „ТИТАН“, СГК "Черно море", СК "Стрелба", ПСК "Черно море", СК "Перун", СКМП "Черно море 69", ГСК Интерком груп "Черноморски юнак", СКСБ "Черноморски сокол", ЖБК „Черно море – Одесос”, КВТ „Черно море”, СК „Чар-ДКС“, КПС „Торпедо“, Хандбален клуб, „Спартак“ СК, „Ичи Геки“,  КВТ „Черно море 1948“,  СК „Черно море – Бриз“, СК „Черно море Бриз”, СК „Черно море – Атлетик”, Спортен клуб „Супер спорт”, СК „Одесос 2008”, Боксов клуб „Черно море”

По време на практиката в реална работна среда учениците се научиха да работят в спортен клуб, да организират спортни мероприятия и да се представят като отлични спортисти. Бяха завоювани стотици медали на национални и международни състезания и турнири.

            Проектът изпълнява своята цел, като предоставя възможност на учениците да развиват компетенциите си в професионалното направление Спорт и да бъдат възнаградени за усиления си труд на спортните терени.

ĉ
Elena Stefanova,
17.04.2014 г., 2:25 ч.
ą
Elena Stefanova,
17.04.2014 г., 2:25 ч.
ą
Elena Stefanova,
17.04.2014 г., 2:25 ч.
ĉ
Elena Stefanova,
25.02.2014 г., 0:08 ч.
Comments