Футбол

 
      
 

футбол

 

"СПАРТАК" открива паралелка по футбол в СПОРТНО УЧИЛИЩЕ

ФК "Спартак" открива паралелка по футбол в Спортно училище "Георги Бенковски" (Варна) за новата 2012/13 учебна година. Ще се приемат ученици за VI клас, след завършен V клас (родени 2000 г). Спортното предлага целодневно обучение, безплатен
обяд и средношколско общежитие (за 30 лв на месец).

Известно е, че в миналото „Спартак” е имал паралелки по футбол в Спортното училище. През 1988 г. детският отбор на "Спартак", който печели единствената шампионска титла в детско-юношеския футбол на Варна, е съставен от предимно от ученици на Спортното училище. През годините редица известни футболисти на "Спартак" също са били възпитаници на Спортното училище, като Пламен Казаков, Милен Демирев, Димитър Трендафилов, Георги Иванов, Иво Димов, Диян Дончев, Георги Арнаудов, Стефан Дончев, Радостин Станев, Антон Вълчанов и много други.

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:
В училището се приемат ученици, отговарящи на следните условия :
- да са завършили успешно V клас през учебната 2011/12 г.
- да са здрави и да нямат физически и психически недостатъци.
Учениците имат право да положат приемен изпит по един или два спорта.
Кандидатите подават до 20 юни 2012 г, следните ДОКУМЕНТИ от 8.30 до 16.00ч.:
1. ЗАЯВЛЕНИЕ по образец на училището, подписано от ученика и родителя (настойника или попечителя)
2. Копие на УЧЕНИЧЕСКА КНИЖКА
3. АКТ ЗА РАЖДАНЕ и негово копие
4. МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО със заключение, че съответният вид спорт не е противопоказен за здравословното състояние на ученика, издадено от личния лекар, придружено от медицински картон с нанесени имунизации
5. ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА “Злополука” за дните на изпита по вида спорт. (организирано застраховане в Спортно училище)

МЯСТО И ВРЕМЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ:
ИЗПИТИТЕ се провеждат в два дни: 26 - 27 юни (вторник, сряда)
ПЪРВИ ДЕН - изпит за проверка на способностите, включващ: тестове за технико-тактически умения; за кондиция и за координация; психологически.
Начален час – 8.30 часа, стадион "Спартак"
ВТОРИ ДЕН - медико-биологически тестове в МЦРСМ
Начален час 8.00 часа, зали “Простор”, етаж ІІ
ЗА ПРИЕМНИТЕ ИЗПИТИ КАНДИДАТИТЕ ТРЯБВА ДА НОСЯТ СПОРТЕН ЕКИП.

Провеждат се изпити и на втори тур за попълване на незаетите места от първи тур и попълване на освободените места.

Изпитите на втори тур са на 21 – 22 август 2012 г.
Кандидатите подават ДОКУМЕНТИ за ВТОРИ ТУР от 10 до 17 август 2012 г. от 8.30 до 16.00 ч.
ЗА СПРАВКИ: 052/301 851 – Пом. директор спортна подготовка, 052/301 891 – канцелария
e-mail: su_gb@mail.bg
web: sportno-varna.com
АДРЕС: гр. ВАРНА, ЖК “ЧАЙКА”, ул. “РУПИ” №1.
Comments