ДЗИ

Държавни зрелостни изпити

ИНСТРУКТАЖ ЗА ЗРЕЛОСТНИКА

КОЛКО И КАКВИ СА ДЗИ?
Задължителни (без освобождаване)

- Български език и литература
- учебен предмет по избор от ЗП

Допълнителни (по желание)
- учебен предмет по избор от ЗП

 •  ОТ КОИ УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ ИЗБИРАТ?
 • - Математика
 • - Чужд език (АЕ, ИЕ, ИтЕ, НЕ, РЕ, ФЕ) изучаван в гимназиален етап
 • - Философски цикъл
 • - История и цивилизация
 • - География и икономика
 • - Физика и астрономия
 • - Биология и здравно образование
 • - Химия и опазване на околната среда
Пробни матури от 2012 г.може да разгледате  или изтеглите от добавените файлове.
 

Държавни зрелостни изпити

ВАЖНИ СРОКОВЕ - УЧЕБНА 2014/2015 ГОДИНА 

Сесия май-юни:

  • 09.0. - 20.03.2015 г. - ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ДЗИ
  • до 19.05.2015 г. - ДОПУСКАНE ДО ДЗИ
  • до 19.05.2015 г. - ОБЯВЯВАНЕ НА СПИСЪЦИ С РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ПО УЧИЛИЩА И ЗАЛИ ЗА ЯВЯВАНЕ НА ИЗПИТИ;
  • до 19.05.2015 г. - ИЗДАВАНЕ НА СЛУЖЕБНИ БЕЛЕЖКИ ЗА ДОПУСКАНE ДО ДЗИ
  • 20.05.2015 г. - от 8:00 ч. ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
  • 22.05.2015г. - от 8:00 ч. ВТОРИ ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ
  • 26.05. - 05.06.2015 г. - от 8:00 ч. ДОПЪЛНИТЕЛНИ

Сесия август-септември:

  • 06.07. - 17.07.2015 г. - ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ДЗИ
  • до 24.08.2015 г. - ДОПУСКАНE ДО ДЗИ
  • до 25.08.2015 г. - ОБЯВЯВАНЕ НА СПИСЪЦИ С РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ПО УЧИЛИЩА И ЗАЛИ ЗА ЯВЯВАНЕ НА ИЗПИТИ;
  • до 25.08.2015 г. - ИЗДАВАНЕ НА СЛУЖЕБНИ БЕЛЕЖКИ ЗА ДОПУСКАНE ДО ДЗИ
  • 27.08.2015 г. - от 8:00 ч. ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
  • 28.08.2015г. - от 8:00 ч. ВТОРИ ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ
  • 31.08. - 04.09.2015 г. - от 8:00 ч. ДОПЪЛНИТЕЛНИ

 ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

САЙТОВЕ

ТЕЛЕФОНИ

 • БЕЗПЛАТЕН ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН ЗА МАТУРИТЕ:             0800 19 010      
 • РИО – ВАРНА: 052 687 476
Подстраници (1): dzi
ĉ
Elena Stefanova,
19.04.2012 г., 5:31 ч.
ĉ
Elena Stefanova,
19.04.2012 г., 5:33 ч.
ĉ
Elena Stefanova,
19.04.2012 г., 5:29 ч.
ĉ
Elena Stefanova,
19.04.2012 г., 5:31 ч.
ĉ
Elena Stefanova,
19.04.2012 г., 5:29 ч.
ĉ
Elena Stefanova,
19.04.2012 г., 5:30 ч.
ĉ
Elena Stefanova,
19.04.2012 г., 5:30 ч.
ĉ
Elena Stefanova,
19.04.2012 г., 5:32 ч.
ĉ
Elena Stefanova,
19.04.2012 г., 5:29 ч.
Comments