Външно оценяване

 
График
за провеждането на външно оценяване на учениците  VІІ клас
 през учебната 20014/2015учебна година

 

VІІ клас

 

Български език и литература 20 май 2015г.
Математика 22 май 2015г.
Английски език
27 май 2015г.
Обществени науки 26 май 2015г.
Природни науки     28 май 2015г
 

Важно!

Всички графици, документи и варианти за външното оценяване можете да намерите тук


Архив

2009/2010 учебна година

Външно оценяване на ІV клас.
Тестовете с правилните отговори.
Външно оценяване на V и VІ клас.

Тестове с правилните отговори.

Външно оценяване за седмокласниците!

Тестове с правилните отговори.

 
Comments