Колектив

Спортно училище "Георги  Бенковски"  гр.Варна

 

 
СПИСЪК НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ПЕРСОНАЛ  

1. Евелина Петрова Янчева-директор

2. Донка Йорданова Савова-зам директор учебна дейност

Училищен живот

3. Емилия Ставрева Топалова -зам.директор спортна дейност

4. Марианна Тодорова Астарджиева-български език и литература

5. Добромира Димитрова Томова-български език и литература

6. Илияна Георгиева Митева-български език и литература

7. Ели Костадинова Сутева-български език и литература

8. Калинка Маверова Кондова-български език и литература

9.  Валентина Янакиева Андонова-български език и литература

10.Нели Драгомирова Стоянова-български език и литература

11.Галина Радева Свракова-немски език

12.Десислава Георгиева Георгиева-английски,немски език

13.Лилия Иванова Велкова-английски език

14.Сиана Тодорова Шивачева-английски език

15.Румяна Богданова Атанасова-руски език

16.Милена Иванова Колева-математика 

17.Катя Иванова Илиева-математика

18.Пенка Иванова Карахристова-математика

19.Стилиана Стойчева Димитрова-математика и информационни технологии

20.Мария Койчева Манова-математика и информационни технологии

21.Ивелина Стефанова Илиева-информатика и информационни технологии

22.Миглена Христова Йотова-физика

23.Лидия Истилиянова Димчева-информатика и информационни технологии

24.Любляна Иванова Мартинова-биология

25.Светлана Иванова Георгиева-биология

26.Добринка Ангелова Белчева-философия

27.Емил Петракиев Блажев-история

28.Веселина Петрова Манолова-история 

29. Симеон Огнянов Кулиш - история

30.Станислава Димитрова Дардалова-география

31.Пламен Христов Няголов-география

32.Антоанета Миланова Драганова-методика на спортта

33.Симона Младенова Маринова-методика на спортта

34.Георги  Петров-музика

35. Йовка Тошева Димитрова - пед.съветник 1  Венцислав Стефанов Гечев баскетбол
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
  Борис Иванов Борисов     
  Димо Михнев Савов
  
Георги Ценков Бояджиев
  Атанас Георгиев Атанасов
  
Колю Добрев Петров
  Наско Антонов Сичанов
  Неделчо Тодоров Панев
  Светлозар Петров Стоянов
  Христо Филчев Иванов
  Пламен Тодоров Генчев
  Живко Станков Николов
  Дияна Георгиева Дянова
  Пламен Георгиев Николов
  Ралица Евлогиева Методиева    
  Йорданка Любчева Стефанова
  Георги Маринов Георгиев
  Христина Николова Иванова
  Красимир Стефанов Кирилов
  Цонка Господинова Лазарова
  Руслан Търпов Грозданов
  Симеон Тодоров Попхлебаров
  Ева Руменова Петрова
  Валентина Димчева Христова
  Цветана Герасимова Миланова
 Анна Кръстева Монева
 Виктория Стойчева Димитрова
 Никола Николаев Петров
 Тодор Божидаров Тодоров
  Росица Великова Найденова
  Калина  Валентинова Тодорова
  Ивалин Пламенов Чобанов
  Нина Стоянова Дякова
  Доника Йорданова Димитрова
  Йордан Христов Димитров
  Малин Василев Николов
  Здравка Георгиева Пенчева
  Дарина Кирякова Кирякова

баскетбол
бокс
бокс
борба
борба
борба
борба
борба
борба
вд.тежести
вд.тежести
волейбол
волейбол
волейбол
гребане
гребане
кану каяк
кик бокс
л. атлетика
л. атлетика
л. атлетика
л. атлетика
л. атлетика
м. петобой
плуване
плуване
плуване
сп. гимнастика
сп. гимнастика
сп. гимнастика
сп. гимнастика
сп. стрелба
сп. стрелба
хандбал
хандбал
худ. гимнастика
худ. гимнастика

                                                                       

Comments