Външно оценяване

Инструктаж за учениците: Изпит чрез тест по БЕЛ и Математика в VII клас.

Подаване на заявления.