ВАЖНО ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ V КЛАС.

 

На 07.06.2018г. с учениците от V клас ще се проведе външно оценяване по география и икономика. В тази връзка учебно-тренировъчният график се променя както следва:

 

1.Начало на занятията 7.30ч.

2.Учебни часове по седмично разписание 3ч.до 9.50ч.

3.Начало на външното оценяване по география и икономика -10.00ч.

4.Продължителност на тестването 50 мин.

5.Почивка до 11.20ч.

6.Продължаване на часовете по седмична програма 3ч.- от 11.20ч.

7.Начало на тренировъчния график – 14.30ч.