Списък на приетите ученици на I тур след приемни изпити за учебната 2018/2019 година в СУ „Георги Бенковски“ Варна.

Вижте списъка.

Записване на приетите ученици:

02.07.2018 г. – 10.07.2018г. в училището от 8.30ч. до 16.00ч.

Необходими документи за записване на приетите ученици:

1. Удостоверение за преместване.
2. Личен здравен картон.
3. Декларация подписана от родител /предоставя се и се попълва на място по образец на училището/.