СПОРТНО УЧИЛИЩЕ ИЗДАВА СЛУЖЕБНИ БЕЛЕЖКИ НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ, КОЯТО ДА ПОСЛУЖИ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРЕМЕСТВАНЕ ОТ УЧИЛИЩЕТО, ОТ КОЕТО ИДВА УЧЕНИКА.

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ :

 

1. УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРЕМЕСТВАНЕ ОТ УЧИЛИЩЕТО, В КОЕТО Е УЧИЛ УЧЕНИКЪТ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2017/18 г. С НАНЕСЕНИ ГОДИШНИ ОЦЕНКИ.

 

2. ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ОБРАЗЕЦ НА УЧИЛИЩЕТО ПОДПИСАНА ОТ РОДИТЕЛ.

 

3. ВНАСЯНЕ НА СУМАТА 10 ЛВ ЗА ГРУПОВА ЕДНОГОДИШНА ЗАСТРАХОВКА ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА.

 

НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА

03.09.2018 год. от 11.00 ч.