Виж документа

 

СПОРТНО УЧИЛИЩЕ “ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ” – ВАРНА

 

ГРАФИК

 

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГОДИШНА ОЦЕНКА
сесия – август 2018г.

1.БЪЛГ. ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА – 22.08.18г. – 8.00 ч., к-т БЕЛ

2.АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – 23.08.18г. – 10.30 ч., к-т АЕ

3.НЕМСКИ ЕЗИК – 20.08.18г. – 10.00 ч., к-т НЕ

4. МАТЕМАТИКА – 27.08.18г. – 8.00 ч., к-т Математика

5. ИНФОРМАТИКА И ИТ – 30.08.18г. – 9.00 ч., к-т ИТ

6. ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ – 21.08.18г. – 10.30 ч., к-т География

7. ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА – 29.08.18г. – 11.00 ч., к-т География

8.ФИЛОСОФСКИ ЦИКЪЛ – 28.08.18г. – 8.30 ч. к-т История

9.ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ – 24.08.18г. – 8.30 ч. к-т Биология

10. БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ – 21.08.18г. – 8.30 ч., к-т Биология

11. ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА – 31.08.18г. – 10.00 ч., к-т Химия

12. ТМСТ – 27.08.18г. – 10.30 ч. к-т ТМСТ

13.СПОРТНА ПСИХОЛОГИЯ–29.08.18г. – 8.00 ч. к-т ТМСТ

14. ТМфВ – 28.07.18г. – 10.30 ч. к-т ТМСТ

15. СПС – теория – 24.08.18г. – 10.30 ч. к-т ТМСТ

16. ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО – 20.08.18г. – 10.00 ч., к-т ТМСТ

17. МУЗИКА -22.08.18г. – 11.00 ч., к-т 202

18. ТЕХНОЛОГИИ – 23.08.18г. – 14.00 ч., к-т 202

19.СПОРТНА ПОДГОТОВКА – 22.08.18г.- 14.00 ч. , спортни бази

20.СИП СПОРТНА ПОДГОТОВКА –22.08.18г.- 16.00 ч.,спорт. бази

21. УЧЕБНА ПРАКТИКА – СПС – 23.08.18г.- 14.00 ч. , спортни бази

22. ЗИП СПОРТНА ПОДГОТОВКА – 23.08.18г.- 16.00 ч. , спортни бази