Държавният квалификационен изпит протича по следния ред:

Виж документа.