СЪОБЩЕНИЕ във връзка с възможността на зрелостниците да видят  писмените си работи от ДЗИ.

СЪОБЩЕНИЕ във връзка с възможността на зрелостниците да видят писмените си работи от ДЗИ.

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с възможността на зрелостниците да видят писмените си работи от ДЗИ, след проверката и оценяването им, чрез достъп до системата за проверка на сканираните и оценени изпитни работи, е изготвен график, както следва:

18.06. 2020г. – 9.30ч. до 12.30ч. и 13.00ч. – 16.00ч.
19.06. 2020г. – 9.30ч. до 12.30ч. и 13.00ч. – 16.00ч.

Зрелостниците лично могат да се запознаят със своите оценени изпитни работи срещу документ за самоличност и в присъствието на определените длъжностни лица – представители на училищната зрелостна комисия в к-т ИТ, спазвайки графика.