Ваканции за учебната 2020/2021

Ваканции за учебната 2020/2021

Лятна ваканционна програма

Ваканции и неучебни дни за учебната 2020/2021 година
Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2020/2021 година:

30.10.2020 г. – 01.11.2020 г. вкл. – есенна
24.12.2020 г. – 03.01.2021 г. вкл. – коледна
30.01.2021 г. – 03.02.2021 г. вкл. – междусрочна
03.04.2021 г. – 11.04.2021 г. вкл. – пролетна за V – XI клас
08.04.2021 г. – 11.04.2021 г. вкл. – пролетна за XII клас

Начало на втория учебен срок на учебната 2020/2021 година:
04.02.2021 г. – V – XII клас

Неучебни дни

19.05.2021 г. – ДЗИ по БЕЛ
21.05.2021 г. – втори ДЗИ
25.05.2021 г. – неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности
11.06.2021 г. – НВО по БЕЛ в края на VII и на Х клас
14.06.2021 г. – НВО по математика в края на VII и на Х клас
15.06.06.2021 г. – НВО АЕ НВО ИТ 16-18.06.21г.
Спортни лагери – 18.01 – 29.01.21г.

Край на втория учебен срок на учебната 2020/2021 година:

14.05.2021 г. – XII клас (13 учебни седмици)
30.06.2021 г. – V – VІ клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)
30.06.2021 г. – VII – ХІ клас (18 учебни седмици)

ПРАВИЛА за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа.

ПРАВИЛА за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа.

Тези правила са разработени от Държавната агенция за закрила на детето, в
партньорство с Главна дирекция „Борба с организираната престъпност”,
Национален център за безопасен интернет, Министерство на образованието и
науката, Регионално управление на образованието – София-град, ръководители на
образователни институции от Съюза на работодателите в системата на народната
просвета в България, Сдружението на директорите в средното образование на Р
България.

Целите на правилата са да се:

– гарантира правото на детето/учениците на достъп до подходяща
информация и материали в мрежата;

– осъществи превенция и синтезира на едно място информацията за
опасностите в интернет;

– предоставят конкретни насоки за закрила на детето и безопасно
поведение в компютърната мрежа в детската градина и в училище и в
интернет;

– подобри координацията и отговорностите на участниците и/или
всички заинтересовани страни.

https://sacp.government.bg/sites/default/files/news/pravila-za-bezopasnost-na-decata-i_0.pdf

Виж документа.