ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНА 2021/2022 ГОДИНА

01.09.2021 год. от 11.00 ч.
в двора на Спортно училище“Георги Бенковски“ гр.Варна