От 8.02.2022 до 11.03.2022 год. ще се приемат документи за кандидатстване за стипендии. Формуляр може да получите от библиотеката или касния си ръководител.